Zelfbewust Leven

Wat raakt jouw Hart & Ziel 

 en voed je Lichaam 

Vind hier uit wat voor jou de weg is.

"Een weg die aansluit bij jouw bewustzijnsniveau en houvast biedt 
om het onbewuste gebied in jezelf te verkennen 
en je terug te leiden naar je oorsprong."  Helen Poolman

Therapieën

Soultrack

Biedt je de ruimte voor verdere ontwikkeling van je ziel.

Leert je te vertrouwen op je wijsheid en intuïtie voor de weg die jij hebt te gaan.

Ontwaakt de kracht van je Liefde, de kracht van het Zijn.

 Opleiding voor professionals

Kleuren therapie voor de Ziel.

Een spirituele leidraad voor het herkennen van je innerlijke essentie en kwaliteiten.

Praktisch systeem om de mens te helpen de brug tussen hemel en aarde te zijn.


Kleurenconsult voor Hart & Ziel

Alle kleuren zijn een manifestatie van het Licht.

Wat is jouw reis naar het Licht?

Ontdek het zelf via jouw kleurencombinaties.Bevrijdingsrite voor Vrouwen Dance of Body & Soul 

 Een directe herontdekking van je eigen Goddelijkheid als mens op aarde.

Een unieke ervaring van eenheidsbewustzijn.

Overwinning op de individuele en collectieve angst voor vrouwelijke scheppingskracht.

Verankering van onvoorwaardelijke Liefde in je Hart.

Healing Touch 

Subtiele aanraking van je lichaam met Helen’s magische handen en haar lichtspel van kleuren en geuren. Energetische harmonisering en activering van stilte en leegte om te kunnen versmelten met het hoog ontwikkeld Intellect van je lichaam.Total Wellness Coaching

Educatie over Gezondheid, Voeding en Lifestyle

Wellness afgestemd op jouw constitutie en resultaat.


Mijn aanbod bestaat uit programma’s die op zichzelf staan 

maar ook in combinatie met elkaar doorlopen kunnen worden.

  Over Helen

  • Mijn hele leven observeer ik lichaamshoudingen en hoe mensen zich door het leven bewegen. Met een shock zag ik al op jonge leeftijd dat wat men in vrijheid dacht te leven, helemaal niet vrij was. Ik zag dat als onbewuste gevangenschap uit vrije wil. Vanaf dat moment werd ik mij bewust hoe de mens veelal geconditioneerd door het leven beweegt. Het was alsof er onbewust een programma aanstond hoe zij zich moesten gedragen en bewegen gezien de omstandigheden. Dat men zich daar ook van kon bevrijden wist ik toen nog niet. Natuurlijk ontsprong ik zelf ook niet deze dans van het leven en kwam erachter dat het veel bewustwording en oefening vraagt om je Wezenlijke Zelf, je Ziel, te herinneren en écht authentiek te zijn. 

Heb je nog vragen?

Schroom niet om contact op te nemen!