Opleiding tot Holistic Colour & Light Coach

Kleurentherapie voor de Ziel

Ontdek met de universele taal van kleur

je eigen unieke rol in dit leven

Deze twee jarige opleiding tot Holistic Colour & Light coach is een nieuw begin voor je transformatie. Met behulp van kleurbewustzijn ontwikkel je meesterschap in het lezen en helen van de ziel voor het bevrijden van je innerlijke kracht en zielenpotentieel. Doelbewust duik je in de symboliek en (verborgen) informatie van kleuren om dieper in de spiegel van je eigen ziel te kunnen kijken. Om de bron van je pijn, het proces van afscheiding te kunnen doorbreken. Zodat de spiraal van angst en negatieve feedback in je proces omgekeerd kan worden en er plaats komt voor meer helderheid, liefde en verbinding met al wat is.  


In deze opleiding wordt je getraind om het licht op het doel van je eigen levensopleiding te schijnen. Want met behulp van de kleuren die jij intuïtief kiest ga jij in dit jaar jouw levenscode kraken. Zodat je de obstakels binnen en buiten jezelf gaat begrijpen die je weerhouden het leven te leiden waarnaar je verlangt. De sleutel gaat vinden om hier doorheen te breken om je creatieve kracht te kunnen bevrijden. Zodat je jouw goddelijke vonk volledig kan omarmen en de lichtwerker in jou herboren wordt. 


De kleuren van het Aura-Soma kleurensysteem kun je zien als spiegels van je ziel. Ze geven je inzichten en boodschappen die je hoofd niet van te voren had kunnen bedenken. Het zijn licht frequenties die je ziel als eigen herkent. Als je de codes van de kleuren ontdekt, begrijp je het verhaal van je leven. Begrijp je welke krachten je aan het ontwikkelen bent in jouw proces van bewustwording en transformatie.


Je leert een nieuwe taal te spreken om je zielenkwaliteiten verder te ontwikkelen. De kleurrijke lichtfrequenties van Aura-Soma maakt je bewust van het veld waarin je leeft, zodat je de verbinding met je ziel kunt herstellen. Want niets staat los van elkaar, maar is onbewust onlosmakelijk met elkaar verbonden. 


De helende verbinding met jezelf en de ander is belangrijk in het proces van heelmaking. Je verlangen om anderen te helpen is essentieel. Hiervoor ontwikkel je een manier van luisteren en spreken die de eenheid van de ander ontmoet. Die tweedeling kan verhelpen zowel in die persoon als tussen mensen. Deze opleiding bevrijd de lichtwerker in jou. Het zal je empathische vermogen vergroten en afstemming op dezelfde golflengte versterken.


Kleurentherapie voor de ziel verzorgt en ontwikkelt de groei van je Licht-lichaam


In het licht van kleuren voelt onze ziel zich thuis, want licht zit in onze spirituele DNA. Hiervoor hebben we allemaal een satelliet - navigatiesysteem aan boord om ons op af te stemmen als we de juiste frequentie kunnen vinden. De kleurrijke lichtbronnen bieden je een simpele en direct zichtbare manier om te achterhalen waarop je bent afgestemd.


Want de kleuren reflecteren behalve wat leeft in je ziel, ook je stemmingen, de aard van je energiestroom en hoe je deze kunt reguleren en kan aanwenden voor healing. Als je weet waar je staat, welke ontwikkeling je doormaakt en welke krachten je aan het ontwikkelen bent voor waar je naartoe reist, dan kan je vanuit je fundamentele aard de levensenergie die alles doordringt je lichtveld optimaliseren en je innerlijk licht sterker laten stralen. 


Intuïtief kleuren kiezen is een perfecte match van bio-resonantie waarmee je jouw behoeften en de remedie die je daarvoor nodig hebt zichtbaar maakt. De waarheid die voor je komt te staan valt hierna niet meer te verloochenen. Nieuwe antwoorden krijg je op je levensvragen. Op wie je nu echt bent, wat je werkelijk wilt en de stappen die je te zetten hebt om daar te komen waar je wilt zijn.


Hiervoor leer je het energieveld van de kleuren bij jezelf en later ook bij de ander waar te nemen. Weg te filteren wat je hersenen dagelijks waarnemen, zodat je hoger zintuiglijke waarneming op verschillende niveaus kan gaan onderscheiden. Zodat je met behulp van de kleuren de verborgen universele principes en wetmatigheden kunt achterhalen die deel uitmaken van de fasen van je bewustwording en verandering.


De herinnering dat je een ziel bent, een vonk van goddelijk licht dat wilt scheppen, die daarvoor een speciale gave hebt meegekregen, komt weer tot leven.


Grote veranderingen heb ik gezien bij de mensen doordat ze hun diepste verlangens en grootste gave weer herinnerden. Gezien hoe dit hun twijfel, angst en verwarring oploste doordat ze durfden te geloven in de wet van aantrekking en creatie van hun kleurenkeuze. Hoe ze hierdoor hun droomleven zijn gaan scheppen en ook hiervoor durfden te emigreren naar hun droomland. 

Kleurentherapie voor de ziel geeft je vleugels weer terug om het leven te leiden waarvoor jij geboren bent

In het tweede jaar ga je jouw spirituele pad lopen op de levensboom. De 32 paden van de levensboom behelst het spirituele pad dat iedereen loopt. Een ontdekkingsreis naar de codes van je ziel, de krachten van de Engelen en je levensdoel. De betekenis van de kleuren ga je hiermee op een dieper niveau begrijpen. Want elke fles kent zijn eigen plek op de levensboom.


De levensboom lijkt op de blauwdruk van je DNA, zowel genetisch, emotioneel als spiritueel. Het stelt je in staat te achterhalen waar je ziel zich nu echt thuis voelt, waar je werkelijk vandaan komt en wat je hier nu eigenlijk aan het doen bent. Te vertrouwen op de boodschappen van de Engelen en de stem van je eigen ziel die een deel van het licht is. Jezelf te helen en te verlichten zodat de hoogste waarheid in jezelf kan ontwaken.


De Boom van het Leven spreidt zich van boven naar beneden uit en is de zon die alles verlicht | Zohar


Stapsgewijs verken je de vier bewustzijnswerelden binnen de structuur van de Hemelse Mens in jezelf. Een goddelijke ontvouwing van de emanatie van goddelijke inspiratie, wijsheid en energie naar je waarneembare concrete wereld. Een afdaling naar je wezenskern én tegelijkertijd een opstijging van de ene wereld naar de andere tot het rijk van God.


Onderweg naar boven maak je kennis met de goddelijke krachten van de elf Sefirot met hun Aartsengelen. Dezeelf goddelijke eigenschappen worden je instrumenten die je ondersteunen in het proces van willen, toelaten en beperken. Want je dient over deze drie krachten te beschikken voor het concretiseren van je gedachten naar de concrete vormgeving om je ideeën te kunnen manifesteren. 


Dit vormt het proces van de drie Verborgen Schitteringen en vormen de hoofdfactoren binnen de hele levensboom. Want het hele proces moet door jou eerst gewild worden om vervolgens toegelaten te kunnen worden en ten slotte tot een bepaalde maat beperkt worden voordat het vorm kan krijgen. Hiervoor is het kennen van je bouwstenen van je verlangens essentieel.


Waarom zou je de 32 paden van de levensboom in jezelf gaan verkennen? 


De levensboom is de aardrijkskunde van de hemel die je in jezelf gaat ontdekken. Het geeft inzicht in je levenspad en voed je spirituele ontwikkeling om voorbij je eenzaamheid te komen. Want de kennis van de levensboom brengt met haar wijsheid je ziel meer tot leven. Het geeft je vele inzichten over de weg die je ziel in dit leven wilt volgen. Op welke frequenties je kunt afstemmen voor heling, liefde, moed en overvloed. Hoe je de Aartsengelen kunt vragen voor bescherming en hulp op je weg van éénmaking.


Het lopen van de 32 paden wijst je liefdevol jouw weg om terug te keren naar je oorspronkelijke eenheid. Je levenslessen kan je hierdoor begrijpen vanuit een nieuw licht. Dat het leven niet tegen je maar voor je is. Dat het je datgene geeft wat je nodig hebt voor wat je aan het leren bent om grootser te groeien, ter voorbereiding van je levensmissie. Hoe je via je handelen, denken en voelen de wereld kan helpen om deze een beetje mooier te maken.

Waarom Holistic Colour & Light Coaching

Door intuïtief je kleuren te kiezen, leid je innerlijke stem je naar je zielenkern en beken je onbewust kleur aan jezelf. Dit gebeurt direct zonder dat je er erg in hebt. Opeens staat daar je waarheid te schitteren in jouw kleuren. Vluchten kan niet meer en opeens vertel je jezelf die waarheid die je van te voren niet had kunnen bedenken. Geheel onverwachts komt nu dan toch het ware verhaal eruit dat je aan jezelf diende te vertellen. Alleen daarvoor had je iemand nodig om jouw kleurencode te helpen ontcijferen.


De stem van je ziel aan het woord brengt niet alleen hele mooie maar ook zeer pijnlijke ervaringen naar boven. Ervaringen die onbewust en deels bewust de ziel hebben beschadigt en in bedwang hebben gehouden. Door daar nu bewust vrij over te spreken vanuit het diepst van je hart, komt daar `Ken U zelve' in het volle gloren van het goddelijk daglicht te staan.


Dit gebeurt zo natuurlijk dat je er versteld van staat hoe je opeens tot zo een diepgaand gesprek bent gekomen. Want in het dagelijks leven wordt er niet op deze wijze met elkaar gesproken. De kleuren werken magisch en creëren een open veld waarin vrij gesproken kan worden, zonder voorbedachte rade. Hoe dat in zijn werk gaat en de kennis die daarbij komt kijken, dat leer je in deze opleiding.


Allemaal zijn we nieuwsgierig naar wie wij in essentie zijn. Naar die mens die zich onderscheid van die ander en zo eigen aanvoelt. Zoeken wij allemaal naar antwoorden die ons dichter bij onze zielenkern en bestemming brengen. Het mooie van kleuren kiezen is dat je geen verkeerde keuze kan maken en deze altijd ook weer kunt veranderen. Maar een aantal kleuren keren vaker terug.


Je kunt en hoeft niets uit te sluiten, want je bent alle kleuren van het Licht. De kleuren die je kiest weerspiegelen exact wat leeft in jouw ziel. Alleen je bent je daar niet van bewust. Zij geven je de sleutel daartoe, waardoor je zielenpad zich verder voor jouw kan ontvouwen en jij nieuwe aspecten van jezelf kan ontdekken en kan gaan toe-eigenen.


De boodschap van elke fles ontvouwt zich voor ieder persoon weer anders en is daarom altijd geheel persoonlijk. De beelden die uit de diepte van je ziel hierdoor oprijzen gaan misschien je intellectuele verstand te boven, maar intuïtief ervaar en herken je in de beelden wat door je ziel reeds werd ervaren. Het bied je raad en leiding en ondersteunt je intuïtieve en bewuste keuzes om trouw te blijven aan wie je bent.


Kleuren zijn gidsen die je helpen te begrijpen wat zich afspeelt in je onder- en boven bewustzijn, waardoor een omvangrijkere waarheid tot je bewustzijn kan komen. Hierdoor kan jij vanuit verschillende invalshoeken de steeds weer terugkerende visie op jouw thematiek aftasten en benaderen.

Wat brengt de opleiding jou?

Deze vorm van kleurentherapie samen met de kennis van de levensboom en de Engelen ontwikkelt je intuïtie voor healing en leert je een nieuwe wijze van coachen. Je leert zielen te lezen en wat je kan inzetten om de zielen te helen. Hoe je zowel de persoonlijkheid als de ziel kan aanspreken zodat zij hun diepe levenspijn kunnen ontstijgen en achter zich kunnen laten.


De kleuren geven je het inzicht welke ontwikkelingsweg die persoon heeft afgelegd. Het innerlijk patroon waaraan hun eigen schepping ten grondslag ligt, kan je hierdoor bespreekbaar maken. Een kleurrijke weerspiegeling van een ver verleden dat zich in het heden kenbaar maakt en je inzicht geeft in de onderlinge verbanden tussen hun verleden, heden en de toekomst die zij voor zichzelf wensen. Je helpt hen hun innerlijk verlangen aan het licht te laten treden en hen op nieuwe ideeën te laten komen, zodat zij hun nieuwe weg kunnen vervolgen.


Na afronding van deze twee jarige opleiding kan jij mensen ondersteunen in hun transformatie proces en ze helpen hun hoogste waarheid in zichzelf te laten ontwaken. Hen ondersteunen hun ego opzij te zetten en groots te durven zijn. Om hun unieke talent in te zetten voor het vervullen van hun zielemissie.

Wat zijn de ervaringen van anderen

  • 'In korte tijd ontdek je inderdaad dat jij zelf de kleuren bent die je kiest'
  • 'Fascinerend hoe jij met de kleuren ons zo snel terugbrengt naar onze essentie'
  • 'Eindelijk heb ik een simpel kompas voor de rest van mijn leven gevonden'
  • 'Adembenemend hoe de kleuren de schoonheid van ieders ziel weerspiegelt'
  • 'Ontroerende en inspirerende inzichten waardoor ik weer verder kan'
  • 'Ook de coach in mij is onder de indruk van deze snelle eye-openers'
  • 'Helen geeft je het gevoel eindelijk écht gezien en begrepen te worden'
  • 'Een laagdrempelige manier om je intuïtie te gaan vertrouwen en nieuwe kennis over jezelf op te doen die het hart in de kern weet aan te raken.

Testimonials

Janet Vooren

Helen is a natural channel for the language of Light. What she is doing comes really through her. The effect of her work brought me into another dimension, beyond space and time, I experienced only nothingness which felt like eternity. A new quality of peace has come over me since. The wounded child is now plugged into the holy spirit and I made a new contract with my Higher Self. Now I can let go my mask and be the light who I Am, being Presence in my own colour in the moment, without being afraid anymore.

Carolien Reijnen

Een cadeau was het om deze training te volgen: je krijgt alle aandacht voor wie je bent, waar je stond in verleden, heden en waar je naar toe wil gaan in je toekomst, wat je kwaliteiten zijn en belangrijker nog: wat mijn zielenessentie is: wat zit er diep van binnen in mij en wat drijft mijn persoonlijkheid. Zaken die je allemaal dichterbij je echte Zelf brengen, je ogen openen om te zien wat voor bijzonder persoon je eigenlijk wel niet bent, en kennis geven die onmisbaar is in het leven van dag-tot-dag in de omgang met mensen op zowel zakelijk vlak als persoonlijk vlak.

Jacqueline Wouters

Helen heeft dat wat ze vertelt zelf doorleefd en daardoor is het echt en puur. Ze nodigt je uit aan de hand van de Aura-Soma flessen om je eigen pad te zoeken en je matrix gaat daardoor echt iets betekenen voor je. Dank je wel!

Sylvia Heemskerk

Zodra Helen zich verbindt met de kleuren van Aura Soma wordt de ruimte gevuld met de energie en warmte van de kleuren. Vanuit haar hart en ziel laat zij je kennis maken met deze prachtige wereld. Helen neemt je mee op ontdekkingsreis en brengt de kleuren tot leven, de wereld van kleur en die in jezelf. De sfeer en ambiance is veilig en vertrouwd, voor mij als zeer gevoelig mens heel belangrijk. Jammer om afscheid te nemen van deze spontane, gevoelige kleurrijke vrouw. Helen, dank je wel voor alles, niet alleen de kennis en theorie over de kleuren maar bedankt ook voor het delen van je passie en liefde voor de kleuren, dit gaf de opleiding extra diepgang. 

Holistic Colour& Light Coach worden?

Reserveer dan je plek voor de twee jarige training die 10 en 11 september 2022 van start gaat.

Wil je weten wat je precies gaat leren, data en kosten?

Klik dan op onderstaande balkje.

Testimonials

Lia Weijts

Helen is een goede inspirerende lerares en ziet mensen zoals zij zijn in hun true colors. Ik had helemaal het gevoel van er te mogen zijn en heb veel geleerd bij Helen, heerlijk. Ik werk graag met Aura-Soma, het kleursysteem brengt veel inzicht in wie je werkelijk bent en wat jouw pad is hier op aarde. De massages die ik er mee geef brengen mensen weer in balans, mooi om te zien.

Suzanne Becht

De flessen zeggen wat er diep in mij leeft. De kleuren geven vertrouwen, liefde & inzicht. Op een dieper niveau heb ik mezelf weer mogen zien & liefhebben. Het geeft mij inzicht, ook in wat ik al wist, maar op een intenser niveau! Prachtige manier van Zelf Bewust Zijn, dank je wel, liefs Suzanne.

Nina Colijn

'Helen is een hele wijze vrouw die met humor, diepgang en veel kleur bijgedragen heeft aan mijn ontwikkelingsproces. Ik ben haar heel dankbaar voor haar zachtheid waar nodig, en het stellen van de juiste vragen om mijn eigen-wijsheid te ontmoeten in de verschillende kleuren'.

Hayat Hazarioh

Ik heb er even over nagedacht wat het voor mij is dat ik telkens blijf terugkomen bij jou. Ik ervaar ruimte voor mezelf zonder oordeel. Je luistert echt en hoort wat ik ook niet zeg. Je hebt veel kennis van het Aura-Soma systeem en je weet je daar heel goed mee te verbinden, dat maakt je begeleiding sterk en krachtig en zeker ook liefdevol, je geeft de mens een gevoel van bijzonder zijn. Je maakt goed contact met de gekozen flessen in relatie met de persoon waardoor er heling plaats vindt, daardoor ontstaat er bij mij vertrouwen en overgave. Je weet je heel goed door je innerlijke wijsheid te verbinden met mensen.

Kies voor Kleurbewustzijn|Kleur is Holistisch bewustzijn.