arrow_drop_up arrow_drop_down


opleiding kleurentherapie voor de ziel

Kleurentherapie voor de ziel

Fijn dat je belangstelling hebt voor de jaartraining waarin ik je gaat kennis maken met de mystieke wereld van kleuren. Hierin neem ik je graag mee want het opent de mooiste lagen in jezelf die je herinneren aan je drie verborgen schitteringen die het proces van willen, toelaten en beperken in jezelf representeren.

Het geeft je een leidraad om je lichaam en ziel in harmonie te laten samenwerken.

Want hun wederzijdse afhankelijkheid en betrokkenheid vormen samen de essentie van jouw bestaan waardoor je richting kan geven aan het pad wat jouw ziel wenst te gaan op basis van jouw verlangens.

De kleuren leren duiden

Wat ga jij leren:

Door elke samenkomst zowel een consult van mij te ontvangen als er één te geven, krijg je de verschillende invalshoeken aangereikt en leer je hoe jijzelf een consult kan geven. Hoe kleuren jouw potentieel en die van je toekomstige cliënten bevrijden om het zielsverlangen voluit te leven.


De readings leer je te geven op drie niveaus:

- Op geest-ziel niveau

- Op mentaal en emotioneel niveau

- Op energetisch-fysiek niveau


De focus ligt altijd waarop je inzicht wilt verkrijgen en je doorloopt daarvoor de volgende vier stappen:

1 - Welk aspect van jouw potentieel wilt nu aandacht van jou en hoe zou je daaraan het liefst expressie willen geven?

2 - Wat belemmert je nog om dat te doen, welke schat ligt verborgen in je verleden die je nu tevoorschijn mag halen en gaan leven?

3 - Hoe kleurt dit alles je leven Nu

4 - Welke sleutel kan jij nu omdraaien om het holistische proces van jouw heling in beweging te brengen zodat de wet van aantrekking in positieve richting voor je gaat werken.

Inwijding

Voordat je de betekenis van de kleuren en de flessen zelf kunt duiden, dien je eerst zelf ingeleid te worden in de esoterische wereld die verborgen  zit in dit kleurensysteem. Daarvoor neem ik je mee op reis om je in te wijden in de mystieke werelden.

Inwijding in de grote arcana van de Tarot:


chakraset


- De Tarot in combinatie met de kleuren geven inzicht in je situatie en de weg die voor je ligt

- De beelden en symboliek van de kaarten geven sturing in jouw onbewuste, buiten het zicht van je rationele bewustzijn

- Het laat je onbewuste associëren, je gaat erop mediteren en luisteren naar wat dit in je wakker maakt

- Je maakt verbinding met je onbewuste chaos en onlogica waarin je grote potentieel verborgen ligt

- En opent je voor de geïnspireerde en intuïtieve creativiteit van je onbewuste wereld


Inwijding in de wereld van edelstenen en kristallen

- Ontdek hoe deze jouw weg met de kleuren versterken en bekrachtigen


edelstenen en hun kleuren


Inwijding in de wereld van de Meesters, 15 Grote Wijzen die je helpen:

- Boven je persoonlijke grenzen uit te stijgen en je ware wezen te leven

- Jezelf te herinneren aan het Lichtwezen dat je bent

- Te geloven in jouw potentieel waardoor je angsten wegvallen en het besef in je eigen kracht zal toenemen


kleurenreading


Inwijding in de wereld van de Aartsengelen die je helpen:

- Te leven in overeenstemming met het goddelijk plan 

 - Je ideeën te vormen en te verwezenlijken

- Je emoties in evenwicht te brengen

- Je goddelijke vermogen tot uiting brengen


null


Inwijding in de wereld van Getallen 

Elke fles is genummerd en bevat informatie over die specifieke getalswaarde. Door je kleurenkeuze te benaderen vanuit de samenhang in hun getallenreeks krijg je een caleidoscopisch inzicht:

- In het patroon van jouw tijdslijn en de matrix waarin je gevangen zit 

- Waardoor de schellen van je ogen vallen en jij uit je matrix kunt stappen

- Wat je de sleutel geeft die voor jou de weg opent om jouw waarheid en verlangens te gaan verwezenlijken  


wederopstanding


Inwijding in de wereld van de Kabbala aan de hand van de levensboom dat je helpt:

- Je mystieke verbondenheid met het goddelijke, als sacrale bron van alles, wakker te maken

- De levensboom te zien als een representatie van je leven en jezelf

- De Tarot te combineren met de levensboom als hulp bij transformatie processen

- De Goddelijke emanaties te gebruiken in je dagelijks leven via je denken, voelen en handelen


kleuren op de levensboom

Agenda Jaartraining 2021

Voeding voor je Ziel waarbij je een jaar lang:

- Je laat verwennen met de energie en bewustzijn van kleuren en diens geuren van bloemen en kruiden.

- Gevoed wordt met de wijsheid en schoonheid die besloten ligt in de mystieke wereld.

- Je zelf in het teken zet van transformatie en verlichting, waarbij je alle informatie tot een eenheid in jezelf gaat kneden.


- Leert jezelf met de kleuren te presenteren om vanuit authenticiteit jouw ideale cliënten naar je toe te kunnen trekken.

- Gaat ontdekken op welke wijze jij met de kleuren wilt werken en waarmee jij deze wilt combineren.


Een holistische training dat je in je kracht brengt: Fysiek, Emotioneel, Mentaal en Spiritueel!

Een reis die jij niet alleen maakt, maar die wij ook maken met elkaar.


Data: 2021:

3|4 april. 22|23mei. 12|13 juni. 3|4 juli.

11|12 sept. 9|10 okt. 6|7 nov. 12 dec.    

2022:

15|16 jan. 19|20 febr.

Adres: Speerstraat 15 Amsterdam

Kosten: 1997 euro ( In overleg in termijnen betalen)

Praktische Info

We komen 18 keer samen offline bij mij thuis, want hier staan alle kleuren, producten, edelstenen en kristallen.

Die lichtfrequentie zal je voelen zodra je binnen stapt en licht je vanzelf op naar een hogere frequentie. Daarom kan ik deze training niet online geven. Je dient in het energieveld van het kleurenlicht zelf aanwezig te zijn voor optimale beleving en resultaat.

In een besloten FB groep houden we elke week contact om de stof verder eigen te maken en deze te integreren in je dagelijkse bestaan. Daarin zal ik de vragen beantwoorden die opkomen n.a.v. de behandelde stof en het proces wat hierdoor in je is aangeraakt. Je proces ondersteuning loopt dus door offline.

Daarnaast ontvang je live via FB wekelijks een geleide meditatie, visualisatie en affirmatie, zodat je met heldere intentie en focus je weg die week kunt vervolgen.

Want het is mijn missie om die potentiële  kracht die in jou zit volledig te bevrijden zodat jij je verlangens achterna durft te gaan om jouw droom leven te vervullen. Daarbij ga ik je ondersteunen op alle niveaus en zal je alles geven wat daarvoor nodig is. Fysiek-energetisch, emotioneel-mentaal en spiritueel.

Zodat de mens die Jij Bent volledig geworteld staat met de voeten op de aarde en je hoofd in de hemel.

Indien je nog vragen hebt of twijfelt of deze jaartraining je datgene zal geven waarnaar jij verlangt, neem dan contact mij op en laat je telefoonnummer achter zodat ik je telefonisch kan spreken. Dan kunnen we ons beter op elkaar afstemmen waardoor je na afloop weet wat voor jou het beste is.

We gebruiken cookies