arrow_drop_up arrow_drop_down

Be the Light you are

Herken jezelf in het licht van liefde, erken jezelf zoals je bent

Wat is de werkelijke wereld

Dit is mijn verhaal waarmee ik probeer je inzage te geven in het pad van mijn ontwikkeling. Om vrouwen die burn out zijn of chronisch vermoeid een riem onder het hart te steken dat je er op een gegeven moment uit zal komen. Dat het niet alleen een roep is van je ziel, maar ook die van je lichaam. Dat alles één is en dat deze vermoeidheid je op alle niveaus raakt. Het is een zoektocht waarvan je van te voren niet weet waar je moet beginnen en waar je uit zal komen.


Hoe fijn is het als iemand je niet alleen vanuit een holistische visie maar met een doorleefde holistische aanpak je door dit proces heen kan helpen. Om hierover met een zielsverwant te kunnen praten, iemand die weet waarover je het hebt omdat zij het zelfde heeft doorlopen. Had ik maar zo iemand gehad destijds. Begin jaren 90 stond dit hele maatschappelijke probleem nog in de kinderschoenen, wist niemand nog waarover dit eigenlijk ging. Maar door allen die je zijn voorgegaan op dit pad, weten we inmiddels meer dan destijds en hoeft het genezingsproces niet zolang te duren als bij mij, achttien jaar!


Het zijn niet alleen de vrouwen met een burn-out die bij mij komen. Ook vrouwen die het contact met zichzelf willen verdiepen, met vraagstukken zitten waarop zij inzicht willen krijgen, of omdat zij van hun lichamelijke klachten af willen. Allemaal kiezen zij voor de weg van bewustwording, healing en transformatie om zichzelf te bevrijden van dat wat hen gevangen houdt in een te klein geworden jasje. Omdat ze instinctief weten dat het tijd wordt voor een volgende stap.

Leef in harmonie met de kosmos

Laat alles zijn precies zoals het is

De ontdekking van mijn weg

Het werken met en voor vrouwen begon eind jaren 70, tijdens de tweede feministische golf. Ik zat destijds in het vormingswerk en zette praatgroepen op voor vrouwen die ik ook samen met een collega begeleidde. Daarna zette ik met vrouwen het eerste meiden wegloophuis op in Amsterdam. Na twee jaar hield ik het voor gezien. Ik wilde niet meer strijden tegen, noch strijden voor, maar gewoon vrij Zijn. Verandering moest van binnen uit komen, dan verandert de wereld vanzelf mee. 


Daarvoor wilde ik nu de psychologische wereld ontdekken en de uitwerking daarvan op het lichaam. Ik volgde twee opleidingen tegelijkertijd; Unitive body-oriënted psychotherapy en Bio-dynamische psychologie-massage. Ik ontdekte dat het lichaam zich aanpast aan wat de geest denkt en wat het hart voelt en dat aanraking van het lichaam dus een geweldige onthulling geeft van wie je in essentie bent.


In 1984 opende ik hiervoor mijn praktijk in Amsterdam en integreerde ik deze twee methode's tot een geheel, want de psyche staat niet los van het lichaam. Je levenservaringen hebben zich gemarkeerd in je lichaam. Het is een opgeslagen programma in je celstructuur en sturen je aan zonder dat jij daarvan altijd bewust bent. Daarom herhalen we steeds dezelfde patronen ook al weten we dat het beter anders kan. Je kan het lichaam niet omzeilen als jij jezelf beter wilt leren kennen, als je wilt leven vanuit je hart en ziel. Want via het lichaamsbewustzijn komen inzichten vanuit een doorleefde ervaring in het bewustzijn van de ziel.


Vanaf 1991 begon ik mij ook te richten op vrouwen met een burn-out. Dit kwam voort uit de samenwerking met Sonja van Sweden, de oprichtster van de inmiddels bekende SCR methode voor burn-out. Inmiddels is burn-out een verzamelnaam geworden voor zoveel vermoeidheidsklachten. Deze ziekte is een gevolg van vele factoren waarmee wij nu te maken hebben. Het zal alleen maar toenemen als wij zelf niet het tij keren. Gelukkig heb ik daarvoor mijn oplossingen gevonden die ik graag doorgeef omdat ik weet hoe zwaar het is als je lichaam je in de steek laat en de geestelijke gevolgen daarvan.


Je kan kiezen voor individueel of een vrouwengroep. Dat heb ik altijd zo gedaan omdat het werken in een groep zoveel sneller gaat, je steunt elkaar omhoog. Hiervoor heb ik in het verleden verschillende workshops ontwikkeld om de kracht van vrouwen te bevrijden en het contact met hun essentie te herstellen. De bevrijdingsrite voor vrouwen heb ik doorgekregen terwijl ik aan het schrijven was. Ik kreeg het pad te zien waarlangs dit inwijdingsritueel zou moeten gaan. Een pad van 'leven, dood en wedergeboorte' dat je in stilte leidt naar de geboorte van je goddelijke identiteit, Al Dat Is, Ik Ben Die Ik Ben. Een ervaring om nooit meer te vergeten, je kunt jezelf hierna niet meer verloochenen. 

 

Door mijn chronische vermoeidheid van destijds heb ik ook van alles uitgeplozen op het gebied van voeding en suppletie. Heb ik drie jaar een 100% rawfood lifestyle geleefd met alle detoxprogramma's en hoge darmspoelingen die daarbij kwamen kijken. Een opleiding gevolgd voor natuurgeneeskundige adviseur op hbo niveau. De internationale opleiding van Awellnessrevolution tot health & wellness coaching afgerond. Een opleiding die tot op celniveau uitlegt hoe ons lichaam en psyche in elkaar steekt. Inmiddels ben ook daaraan verbonden als mentor/coach en gastdocent met Aura-Soma. Met Aura-Soma leid ik meer dan 10 jaar vrouwen op tot holistisch colour-coach. Geef ik meer dan 10 jaar kleurenpunctuur behandelingen die ik geïntegreerd heb in mijn massages en healingen.


Kortom ik kan inmiddels zeggen dat ik mij heb ontwikkeld tot therapeut, healer, coach en teacher die je kan ondersteunen van ziel naar cel. Hieronder laat ik een boodschap voor je achter die je tegelijkertijd inzicht geeft in mijn proces van zoeken naar gezondheid en vrijheid. 

De natuur heft geen muur tussen lichaam, ziel en geest

De zoektocht naar je identiteit gaat over het vinden van jouw levenselixer. 

Het leven is één ontdekkingsreis van het opmerken en ervaren van de levensenergie die door je zintuigen stroomt.

Deze levensenergie stroomt van cel naar cel en draagt de energie van jouw hele wezen.

Alleen dat al te realiseren is een wonder.


Sta jezelf toe licht te worden zonder vooroordeel wie je zou moeten zijn.

Realiseer je dat je een holistisch wezen bent die energetisch in verbinding staat met al het andere in je omgeving en dat je daar niet los van kunt staan. 

In deze verbinding zit de sleutel voor het aanboren van je levenskracht.


De energie die je om je heen waarneemt en voelt is ook in jou, jij staat daar niet los van.

Je kunt deze universele energie zelf aanboren en zelf zorg dragen voor je hele wezen tot op celniveau.

Je hoeft alleen maar te weten hoe.

Plenty of space for a smooth sub-title!

This area can be filled with loads of content. Make sure you don't use too much text, keep it clean and simple! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

'Een gelukkige afloop staat voor alles vast' cursus in wonderen

Mijn aanpak is altijd op maat en ontvouwt zich natuurlijkerwijs. Het werkt op heel je systeem, van ziel naar cel, want alles is met elkaar verbonden en hangt met elkaar samen. Daarvoor is het belangrijk dat de klik er samen is zodat we direct kunnen aansluiten bij jouw ziele signatuur.


Ik weet dat als jij gelooft in wonderen dat het dan ook voor je gaat gebeuren. Dat de ware aanname van wie jij bent een kracht weet vrij te maken, waarmee je bergen kunt verzetten. Dat je alles dan juist wel weer aan kunt, zowel het positieve als het negatieve, de lichte en donkere kant van het bestaan. Dat je wel over een gezond lichaam moet beschikken om dat wat je wilt verzetten ook vorm te kunnen geven. Ik ben er voor je in dit proces, want jouw grootste geluk is mijn geluk!

Bevrijding van de zielskracht van vrouwen is mijn missie

Bevrijding loopt als een rode draad door mijn leven.

Het bevrijden van de adem, van het lichaamspantser, van de geest zodat de goddelijke ziel zich aan kan kleven in jouw lichamelijke bestaan. Altijd waren het vrouwen die naar mij toekwamen, ik heb daar zelf niet voor gekozen, maar mij hierdoor laten leiden. Al die moedige sterke vrouwen, die mooie zielen die ik heb mogen begeleiden bij hun bewustwording en transformatie, hebben ook mijn leven en ziel verrijkt.


Het diepst werden wij geraakt als de zielskracht zichtbaar voelbaar werd in de ervaring zelf. Om je aandacht gericht naar binnen te leiden voor de ontvouwing van je zielsessentie heb ik de bevrijdingsrite ontwikkeld. Een rite voor vrouwen om de goddelijke kracht in jezelf en die bij de ander te (h)erkennen en terug te claimen op celniveau.


Het her-inneren van alle aspecten in je goddelijke ziel is waarom ik met Aura-Soma werk: ' Healing the time line & building your Light Body'. Aura-Soma heeft mijn interesse in de levensboom van de Kabbala gewekt. De Kabbala heeft alle uitersten in zich als één groot geheel, omdat alles in één moet zitten om één te kunnen worden met de Goddelijke oorsprong. Nu kan ik met behulp van Aura-Soma de universele mystiek en wijsheid van de Kabbala toegankelijk voor je maken op een manier die direct tot je ziel én lichaam spreekt.


Op deze manier kan ik je inleiden in de wereld van de Kabbala. Krijg je toegang tot een eindeloze schat aan universele spirituele lessen en wijsheden die niets met een godsdienstig systeem te maken heeft,  waardoor het woord God weer vrij uitgesproken kan worden. Universele kennis en wijsheid die mannen al die eeuwen voor vrouwen verboden hielden, is nu weer vrij ter beschikking voor man en vrouw, jong en oud. Een praktische gids om te groeien en te transformeren, die jouw leven en die van je omgeving verrijkt doordat jij het weer op jouw manier doorgeeft.

We gebruiken cookies