Aura-Soma 
Een nieuw model voor healing


Met jouw oog voor licht kan jouw innerljk licht het uiterlijke licht tegemoet treden. 

De kleuren van Aura-Soma hebben een magische aantrekkingskracht

omdat je intuitief resoneert met de kleuren die overeenstemmen met jouw energieveld. 


Je bent de kleuren die je kiest en ieders kleurencode is uniek.

 Ze helpen je om jouw zielssignatuur en kernkleur te ontdekken en je levensmissie te herinneren.

Een holistische benadering om jezelf en anderen in balans te brengen en te doen waarvoor je hier gekomen bent op aarde.

Een holistisch kleurensysteem


Aura-Soma is een holistisch kleurensysteem voor iedereen die op zoek is naar inzicht en zelfkennis.

Tijdens de opleiding leer je de esoterische betekenis van wat in de kleurencombinaties besloten ligt te doorgronden.

Je leert deze toe te passen op jezelf om dieper bij je gevoel te komen en je bewustzijn te ontwikkelen.

Het is een gids om je innerlijke referentiepunt van ego- naar zielsbewustzijn te verschuiven. 


Kleurgevoel is een levend iets en zetelt in je hersenen


Je onderbewustzijn is op kleuren geprogrammeerd, waardoor kleuren je gevoelens, gedachten en je energieniveau beïnvloeden. 
De reclame wereld is hiervan op de hoogte en zetten bewust kleuren in.

Met hun kleurrijke boodschappen laten ze je onbewust herinneren aan een grotere allesomvattende werkelijkheid.

Via beeld en bijpassende kleuren prikkelt de reclame ons (on)bewuste verlangen naar bevrediging van onze behoefte aan geluk.


Het kleurensysteem van Aura-Soma doet dat met 115 kleurencombinaties


Maar deze bevrediging is die van het Licht, dat leidt naar oneindig geluk.

Op het moment dat jij je verbind met je eigen kleuren, ervaar je zuivere intuïtie en het diepe buikgevoel.

Dan kom je erachter waarmee jij je het liefst wilt verbinden.

Je kiest intuïtief datgene wat jou de meeste levensvervulling geeft.

De mensen zeggen vaak dat de kleuren hen kiezen, ze komen als het ware naar hen toe.


De kleuren symboliseren allemaal een aspect van het Licht, het universele bewustzijn


De kleuren geven je inzicht in de diverse ontwikkelingsstadia die allemaal bij het leven horen. 

Elke kleur geeft een opening om de diepere oorzaak van je vraagstelling te belichten zodat je het gevolg ervan kan doorzien.

Het biedt je inzicht in je beweegreden, je gedachten en gevoelens en de omstandigheid waarin je verkeert.
Het zijn wegwijzers die je helpen herinneren aan je zielskwaliteiten en je aan moedigen deze in te zetten voor je missie.


Elke kwaliteit is een spiegel van je onder-of bovenbewustzijn


Jouw zelf gecreëerde kleurschakering reflecteert wat je verder in jezelf tot ontplooiing wilt brengen.

De duidelijkheid die dit geeft wist je misschien wel onbewust, maar het was alleen nog niet tot je bewustzijn doorgedrongen. 

Je krijgt hierdoor een dieper begrip van het levenspad dat je aan het belopen bent.

The old wine had appeared in a new form in 'new bottle', expressly for the New Age. 'Vicky Wall'

Aura-Soma bevat niet alleen de kennis van kleur, maar tevens de mystieke verborgen wijsheid, de heilige overlevering van de oeroude wijsbegeerte van de Kabbala. Deze wijsheid van de Kabbala is in alle wereldfilosofieën terug te vinden. 

Aura-Soma heeft deze esoterische kennis en wijsheden verpakt in een nieuw kleurrijk jasje die past bij deze tijd en geplaatst op de levensboom van de Kabbala.

De Heilige boom des Levens van de Kabbala bevat de blauwdruk die aan alles ten grondslag ligt. 

Het beschrijft hoe de Goddelijke inspiratie, wijsheid en energie vanuit het universum van de ene wereld naar de andere wereld op aarde komt en hoe wij als mens van de ene wereld weer naar de andere wereld opstijgen om het Goddelijke in onszelf te bereiken.

De kleuren uiteengezet op de levensboom maakt jouw weg en proces hierin inzichtelijk. Daarom is ieders kleurenkeuze een routewijzer voor de ziel en diens scheppingskracht.

De levensboom omvat vele symbolen, spirituele bewustzijnsniveaus en paden die je de weg wijzen naar oneindig geluk. Het bied je een structuur voor het vinden van evenwicht op lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau om de hoogste persoonlijkheid van je wezen te kunnen ontwikkelen.

Om de levenswijsheid van de levensboom te kunnen begrijpen bestuderen wij eerst van binnenuit de taal van kleuren, de symboliek van de tarot, numerologie en de vier werelden van vuur, lucht, water, aarde. Vervolgens verkennen we met deze kennis de levensboom om de verbinding, de communicatie met het Godsbewustzijn in onszelf te ontdekken.

Op deze wijze kan je je eigen goddelijke natuur ontwikkelen en je ware Zelf achter je schaduw vinden i.p.v. daarbinnen. De levensboom, dat ben jij, het laat je alles van jezelf ervaren.

Met deze kennis en wijsheid licht jij het scherm op van je zinuiglijke waarneming, zodat je een groter deel van de realiteit kunt beleven. 

Met de kleuren maak jij het onzichtbare zichtbaar en het onnoembare benoembaar. Dit verdiept zich als je letterlijk jouw kleurenpad bewandelt op de levensboom. 'Jij bent de kleuren die je kiest’ krijgt dan een extra dimensie. 

Kleur bevat het zielselement van de natuur en de hele kosmos. Door kleur ook daadwerkelijk binnen te laten en je te laten doordringen van dit zielselement zal je ervaren dat jij ook jouw aandeel hebt in dit element ziel. 'Rudolf Steiner'.

De opleiding Aura-Soma is zeer waardevol geweest in mijn leven en heeft het aanzienlijk verrijkt. Ik kreeg inzicht in processen en kon mezelf en de wereld om me heen op andere wijze aanschouwen. Mijn bewustzijn vergrootte zich en raakte geaard, waardoor ik mijn intuïtieve gaven op productieve wijze kon gaan inzetten en zo anderen beter kon helpen met hun proces. Helen geeft op unieke wijze Aura-Soma trainingen en opleidingen. De uitgebreide kennis die ze in huis heeft op het gebied van voeding, gezondheid en bewustzijn, combineert ze op intuïtieve wijze met de lesstof, waardoor elke training of les weer nieuw en verfrissend is.

Tessa Hartog

Aura-Soma verbindt het Licht met het Lichaam, je Wezen, je Levende Energie. 

Vicky Wall, helderziend medium en grondlegster van Aura-Soma zag dat ieder mens rondom zijn navel zijn eigen kleur uitstraalt. 

Zij noemde het de kleur van je 'Ware Aura'.

De kleur van je wezenlijke kern, je innerlijke bron, je zielstraal.

Het is de plek waar de blauwdruk van je ziel wacht om herkend en geopenbaard te worden.

Het is ook door deze soort van onbewuste aura herkenning waaraan je een oude zielsvriend herkent.

Om je aura te beschermen en je innerlijke schoonheid hiervan te herinneren, heeft zij speciale producten ontwikkeld.

Tijdens de opleiding zal je meer bewustzijn en gevoel ontwikkelen voor je energievelden om je heen. 


 • Naast het leren geven van kleurenconsulten, leer je ook energetisch met de kleuren te werken. 
 • Hoe je jouw aura en die van anderen kunt schoonmaken, beschermen en versterken.
 • De energietrilling te verhogen terwijl je gecenterd blijft. 
 • Energieblokkades in je chakra's op te heffen. 
 • Jezelf en anderen hiermee te gronden.


Je leert je op een hogere energieniveau af te stemmen en hiermee te werken.

Met de universele taal en energie van kleur krijg je beter toegang tot de verschillende bewustzijnsniveaus.
Zowel wat speelt op energetisch niveau als op het psychologische en spirituele niveau.

Wanneer je de kleurentaal kent, begrijp je de kleurenkeuze van jezelf en die van je cliënt. 

De kleuren halen de sluiers weg die je wezenlijke kern verborgen hielden waardoor de herinnering aan je ware aura, je ziel, weer in je bewustzijn terug komt.

Een kleurrijke ontdekkingsreis voor je eigen heling en transformatie en die van anderen op alle niveaus.


Een cadeau voor je leven!

Aura-Soma biedt je een kleurrijk bewustwordingssysteem om op bijzondere wijze in gesprek te kunnen gaan met jezelf en met de ander.

Je krijgt een krachtig instrument voor transformatie in handen.

Een systeem die jong en oud aanspreekt en tot ieders verbeelding spreekt.


 • Je helpt hen richting te vinden en zichzelf te zijn.
 • Je helpt ze hun ego bewustzijn te transformeren naar zielsbewustzijn. 
 • Je helpt ze met dit nieuwe bewustzijn naar zichzelf en de ander te kijken.
 • Je helpt hen zich te verenigen met hun persoonlijke kwaliteiten en natuurlijke gaven.  
 • Je weet hen te adviseren vanuit wat ze aangeven in hun kleurenkeuze
 • Elke kleurencombinatie geeft je een sleutel hoe je de hele mens kan aanspreken. 
 • Je leert de eenheid tussen denken, weten en voelen, lichaam en geest weer binnen bereik te brengen.
 • Je geeft ze een ingang om hun intellectuele kennis te overstijgen, door ze toegang te bieden tot de mystieke dimensie van hun ziel.


Tijdens de opleiding ontwikkel jij jouw eigen unieke stijl om dat wat onbewust bij de ander leeft tot bewustzijn te brengen. 

Dat baseer je op hun onbewust intuïtief gekozen kleurenkeuze. Niet jij maar zij maken kenbaar wat gehoord wilt worden.

In gesprek met de ander onderzoek je het innerlijk beeld van de persoon over zichzelf t.a.v. zijn potentieel, gaven en kwaliteiten, zijn levensles en uitdaging. 

Je bespreekt de weg waarlangs hij zichzelf verder wilt ontplooien om daar te komen waarnaar hij verlangt.


Inmiddels werk ik ruim 10 jaar met dit kleurensysteem en het heeft mijn werkwijze als therapeut en healer verdiept.

Een prachtig holistisch model om te kunnen combineren met coaching, psychotherapie en allerlei vormen van lichaamsgerichte therapie.

Je oude werk zal hierna nooit meer hetzelfde zijn.

Als je zoekt naar verdieping voor jezelf en je werk, geeft deze speciale opleiding je een extra dimensie.

Er bestaan zoveel ingangen om te blijven leren over de mens en zijn relatie tot zijn oorsprong.


Het besef van het mystieke, de drang om het goddelijke gebied te betreden, de hartstochtelijke wens om de kloof tussen de zichtbare en onzichtbare wereld te willen overbruggen, maakt dat we blijven zoeken naar de verborgen zin van ons bestaan. 


Dit ligt vaak onbewust verborgen onder de hulpvraag.

Je klanten maken dat onbewust intuïtief voor zichzelf en jou zichtbaar.

Wat zij nodig hebben, waar zij staan in hun proces en welke weg zij in zichzelf wensen te gaan tonen zij jou. 

Je komt op deze manier direct tot de kern van het verhaal en je weet langs welke weg zij geleid willen worden.

Wat jouw natuurlijke stijl zal zijn komt tijdens de opleiding vanzelf naar voren.

Jouw talenten en gaven zullen hierbij duidelijk worden voor jezelf en de ander.


Klik hier voor meer informatie over de opleiding

klik hier voor de opleidingstructuur van Aura-Soma

Voor opgave of vragen klik dan hier

Ik heb 2 trainingen Aura-Soma bij Helen Poolman gedaan. Zij is een goede inspirerende lerares en ziet mensen zoals zij zijn in hun true colors. Ik had helemaal het gevoel van er te mogen zijn en heb veel geleerd bij Helen, heerlijk. Dank je daarvoor Helen en we zijn ook nog vriendinnen geworden. Ik werk graag met Aura-Soma, het kleursysteem brengt veel inzicht in wie je werkelijk bent en wat jouw pad is hier op aarde. De massages die ik er mee geef brengen mensen weer in balans mooi om te zien.

Lia Weijts

Is deze opleiding iets voor mij?

Zoek jij een holistische opleiding die zowel je psychische emotionele, fysieke als spirituele lichaam aanspreekt?

Wil jij graag voor jezelf beginnen en mensen begeleiden om het beste uit henzelf te halen en hun missie te ondersteunen?

Heb jij affiniteit met licht en kleur en wil je dit verder onderzoeken?

Wil jij anderen begeleiden bij hun loopbaan, persoonlijke en/of spirituele bewustwording?

Wil jij je kwaliteiten als coach, psycholoog, therapeut of mentor verdiepen?

Deze holistische kleurenopleiding heeft oude kennis en wijsheid van Tarot, Numerologie, Kabbala op een nieuwe wijze vervat in kleurrijke flessen die passend zijn voor deze tijd.

Over Helen

Aura-Soma vind zij een krachtig 'non intrusive' instrument om weer in verbinding te komen met je ware Zelf, je eigen goddelijke lichtvonk en creatieve scheppingskracht. Dan kan je volgens haar juist datgene doen wat je het diepste wenst en zowel jezelf als de ander gelukkig maken. Aura-Soma geeft je een bron van Licht. Helen leidt je met veel passie op. Door haar 34 jaar werkervaring als lichaams gerichte psychotherapeut, massage therapeut en behandelaar van psycho-somatische klachten met kleurenpunctuur en als purelifestyle coach, heeft zij niet alleen heel veel kennis maar ook veel ervaring in het begeleiden van transformatie processen, opruimen van fysieke ballast en het versterken van het zelf regulerend vermogen. Zij heeft een allround aanpak bij alles wat zij doet en blijft ook nuchter met haar verfijnde gevoel van waarneming. Tijdens de opleiding kan zij jouw ontwikkelingspad ondersteunen met meer dan alleen maar Aura-Soma. Maar zij geeft het zeker de plek die het verdient en zal dan ook niets nalaten om je kennis te laten maken met de helende kracht en liefde van het Aura-Soma kleurensysteem.  

Lees hier nog een aantal ervaringen van onze deelnemers:

Hayat Azarioh

Ik heb er even over nagedacht, en wat het voor mij was en is dat ik telkens blijf terugkomen bij jou. Ik krijg of ervaar de ruimte voor mezelf zonder oordeel. Je luistert echt en hoort wat ik ook niet zeg. Je hebt veel kennis van het Aura-Soma systeem en je weet je daar heel goed mee te verbinden, dat maakt je begeleiding sterk en krachtig en zeker ook liefdevol, je geeft de mens een gevoel van bijzonder zijn. Je maakt goed contact met de gekozen flessen in relatie met de persoon waardoor er healing plaats vindt, daardoor ontstaat er bij mij vertrouwen en overgave. Je weet je heel goed door je innerlijke wijsheid te verbinden met mensen. Hayat


De opleiding was een mooie reis waarbij we in ieder level meer verdieping hebben opgezocht. Helen is een fijne teacher die veel kennis en kunde heeft en een prettige sfeer creëert waarin je kunt groeien als mens. Claudia van der Velden.

Nanny den Exter

Helen is zeer een bevlogen Aura Soma teacher. Vanuit haar kennis en ruime ervaring met het werken met Aura Soma weet zij het systeem van Aura Soma op zeer heldere boeiende wijze over te brengen, waardoor de betekenis van de systeem en de zichtbare en onzichtbare van de kleuren helder voor je worden. Als coach heb ik zelf en bij cliënten ervaren hoe je via de zichtbare en onzichtbare kleuren uit de gekozen flessen sneller inzicht en helderheid krijgt over het proces waar je in zit. De kleuren maken het onzichtbare zichtbaar waardoor je sneller en meer de diepte in kan tijdens de coaching met je cliënt.

Sandy Spaan

Aura-Soma is een tot de verbeelding sprekende beeldende, visueel hulpmiddel om in gesprek te komen met jezelf en anderen vanuit de kleuren. Het is als een kledingstuk wat je draagt, je beschermt, bij je past en laat zien wie je bent! Kleuren spreken altijd de waarheid. Ik wilde graag meer leren over kleuren en de betekenissen. Het gebruik van kleur zoals in Aura-Soma is voor mij nieuw, een andere dimensie openbaart zich en verrijkt dat wat er al is; er is nog meer... Helen je geeft de lessen fantastisch, 't is een feestje om naar je toe te komen en te luisteren naar al je kennis en kunde en tussendoor de lekkere soepen! Het heeft mij op alle niveaus een opening gegeven; openstaan zonder te oordelen. Kleuren bevatten voor mij de vonk-de spark van het leven.


Marieke Siersma

Level 1 was een sprookje ontdekken, Alice in wonderland. Level 2 proberen de veelheid aan stof te begrijpen, zoveel verwarde mij een beetje en ik zocht naar de kapstok. Level 3 Aan de hand van de levensboom gaat het dieper landen. Bij Helen voel je je veilig, zij heeft een schat aan ervaring en dat samen maakt dat ik mij kon overgeven aan de ervaring die ik opdoe i.p.v. met het hoofd. Marieke.


De hele opleiding is een schat aan ervaring. Ben de woorden van de boom weer kwijt, maar met deze ervaring is er innerlijk wel iets veranderd. Marianne


De flessen zeggen wat er diep in mij leeft. De kleuren geven vertrouwen , liefde & inzicht. Op een dieper niveau heb ik mezelf weer mogen zien & liefhebben. Het geeft mij inzicht, ook in wat ik al wist, maar op een intenser niveau! Prachtige manier van Zelf Bewust Zijn, dank je wel, liefs Suzanne Becht.


Helen bedankt voor alle liefde en wijsheid die je met ons hebt gedeeld.

Inzichten zijn gekomen. Ik had het niet willen missen. Geweldig wat de flessen ons vertellen. Liefs Etty.

Meer weten, of meedoen?