Niet elke relatie is blijvend. Je bent elkaars leraren geweest en kennelijk is het nu de tijd om door te reizen.

Om spiritueel verder te groeien naar je eigen heelheid.

De heelheid die je bent in je ziel, maar die nu nog zo gekwetst is dat je deze niet kan voelen.

Woorden die je hoogstwaarschijnlijk nu juist niet wilt horen en ook de pijn niet verzachten. Het is een universele wet, je staat van zijn bepaalt hoe je leven eruit ziet. Pijnlijk confronterend als je dit bij jezelf realiseert, maar ook de eerste stap tot verandering. Want je weet wel heus dat als je hetzelfde blijft doen, ook al doe je het op een andere manier, er niets verandert.


Dus heb je iets in jezelf te veranderen. Niet jouw zijn, want die is perfect. Maar het zijn de onbewuste gedachten die je hebt over je zijn die je ondermijnt. Een negatief programma van de buitenwereld op jouw eigen zielenzijn.


En dat gaan we eraf halen door je te herinneren wie je nu wel bent. Thuiskomen in jouw zielenkern die je hierna niet meer kan  verloochenen. Het wordt je duidelijk wat je hier te doen staat en dat jij dat als geen ander weet hoe dat aan te pakken, omdat juist daar je talent ligt. Je passie Soultrack heb ik ontwikkeld om je zielenverstand te ontwikkelen

Te herinneren wie je bent, want je bent waardevol voor de schepping

Je levenslessen te begrijpen en gevoel van eigenwaarde te herstellen

De angsten van je hart achter te laten en jezelf recht te doen

Te vertrouwen in je creatie-vermogen zodat je je zielenkern zichtbaar durft te maken in je leven

En jij gaat opbloeien als spiritueel mens


Want SoulTrack is een queeste om je diepste zielenwens en unieke talent te vindenOm de code van wie je bent en wat je verlangt te ontdekkenDe brandstof van je passie te vinden Te gaan voor wat je wilt bereiken


Als je die code weet te kraken, voelt wie je bent en weet wat je wilt, dan zul je dat ook worden.Dan zal je eigen natuur exact datgene voortbrengen waarvoor je bent bestemd.Zal je natuurgetrouw altijd datgene scheppen wat eigen is aan jouw signatuur.


Want als je tegen je eigen natuur in probeert datgene voor elkaar te krijgen dat je niet bent,zal je nooit de successen behalen die je hart en ziel blijvend zullen vervullen.Ondermijn je onbewust je eigen creatieproces en zal je altijd blijven zoeken naar antwoorden buiten jezelfin plaats van deze te vinden in jezelf.

Jouw kleurpatroon toont je de matrix waarin jij je bevind zodat je met 'nieuwe ogen' naar jezelf en de situatie kan kijken


Hiervoor ga je het kleurenlicht met al haar aspecten in jezelf toelaten en het effect daarvan bewust onderzoeken op alle niveaus van je Zijn. Zodat zowel je hoofd, hart en ziel worden gevoed en op één lijn komen te staan. In die uitlijning ervaar je weer jouw heelheid, zonder voorbij te gaan aan het gemis van de eenheid die onderweg verloren is gegaan.


Hiermee krijg je een caleidoscopische inkijk in de tijdslijn van je ziel en de matrix waarin de lichtvonk je ziel je jezelf nu hebt te bevrijden die je lichtvonk bedekt heeft gehouden. Dit inzicht geeft je de sleutel om je heilige lichtvonk op te rakelen en uit je matrix te stappen. Je levenslessen te zien als de beste leraar ter voorbereiding op je zielenmissie en je levensmissie.


De illusie die je voor werkelijkheid had aangenomen kan je daardoor loslaten omdat je je realiseert dat er een meer waarachtige werkelijkheid in jezelf bestaat. Je Bent Vrij om te kiezen welke werkelijkheid jij prefereert. Je zal ontdekken dat die nieuwe werkelijkheid je zelfbewustzijn ontwaakt op een andere laag.


Een laag waarbij je ervaart hoe het is om verbonden te zijn met dat volmaakte universele bewustzijn in jou. Hoe het is om niet meer belemmerd te worden door het programma van je onderbewustzijn. Maar te leven vanuit flow, in verbinding met jezelf tussen hemel en aarde, met de oneindige levenskracht waarmee jouw hogere Zelf is gevormd. Een kracht die je licht doet ontsteken waardoor jij met de kracht van intentie jouw intuïtie en helend vermogen gericht kan inzetten om te gaan scheppen. Om het leven te creëren wat jou het diepst vervult.


Je ziel lost de grenzen van je dagelijks bewustzijn op en gaat alle beperkingen van je bewustzijn te boven.tralend in het Licht van je ziel.Want je ziel is niet fysiek doch wel volledig ontwaakt.

Om je spiritueel onderscheidingsvermogen aan te scherpen en jezelf  een riem onder je hart steken om je intuïtieve geest aan te moedigen jouw waarheid voluit te leven in de juiste orde en timing.

Want als jij in vrede bent met jezelf, geïnspireerd door je vrije geest, bezield waarvan je houdt, loop je vanzelf authentiek en doelbewust je levenspad.

Dan zal je datgene wat leeft in je hart aantrekken en in vertrouwen zijn over de wijze waarop dat zal gebeuren, omdat je dit kunt overlaten aan het universum.

Met focus zet jij je intenties en creëer je zelf die omstandigheden waarmee je laat zien dat jij er klaar voor bent om wat jij uitzet ook te kunnen ontvangen.


Je ziel wisselt gegevens uit met alle zielen die je na staan en je raken

Je bent een Lichtwezen net als iedereen. 

Daar in thuis te komen in de niet-fysieke werkelijkheid, W

Uit te kunnen stijgen boven de rationalisaties van je ego 

Die weten dat hun persoonlijkheid nooit van hun ziel gescheiden kan worden.

vrouwen die bewust zijn van hun ziel, die proberen zich op één lijn te stellen met hun ziel

Die de belichaming willen worden van hun hogere zelf

Die bewust hiervoor de hulp van hun eigen ziel en van andere zielen aanroepen om hen te helpen. 


Door je onderbewustzijn te ontwaken tot een helder bewustzijn. Want je ziel 

Kies jij ervoor om te groeien en jezelf te laten zien? Niemand is perfect en er zal altijd tegenstelling blijven bestaan. Daardoor kan je het leven ervaren. Wij zijn perfecte zielen in een duale vorm.

Je ziel is niet fysiek doch wel volledig ontwaakt. Onze persoonlijkheid kan nooit gescheiden worden van onze ziel. 

Misschien herken je het wel dat je gedachten hebt over hoe jij je leven zou willen leiden maar dat je handelen daar niet op is afgestemd.

De oorzaak hiervan ligt veelal bij het niet totaal omarmd hebben van je emotionele gedachten, waardoor gevoelens nog in het oude programma zijn blijven staan.

Hierdoor ben jij het zelf - die zonder dat je het wilt - je zelf gevangen houd in het oude en niet mee kan stromen met wat je wilt. 

Bewustzijn van deze 'programma's' in jezelf, geeft je de kracht om deze beknellende banden door te snijden.

Vrij te komen van je oude persoonlijkheid.

Je totaal te kunnen vereenzelvigen met jouw Goddelijke essentie, zodat je gedachten, gevoelens en handelen hiermee gestroomlijnd zijn.Als je beseft dat het leven zal zijn zoals jij deze ziet, wat dan zou het toch fijn zijn als je vanuit een gerust Hart kunt zeggen, 'Ik doe dit omdat dit mijn levensmissie is. dat ben dat ik benHiervoor ga jij je afstemmen op jouw Voice of Light, 
Je ziel wisselt gegevens uit met alle zielen die je na staan en je raken

Je bent een Lichtwezen net als iedereen. 


Je bent een Lichtwezen en je lichtfrequentie hangt af van je bewustzijn. Verander iets aan je bewustzijn en je verandert iets aan de frequentie van je Licht. 


Bepaal zelf de kwaliteit van je Licht

Het Licht van je ziel is onmiddellijk, er zit geen tijd tussen, het is één met wie je bent.Bevrijd jouw Voice of Light

Zich los willen maken van hun angsten en negatieve overtuigingen

Het licht in hun eigen ziel en in die van anderen willen ontdekken en eren.

Hun lichtkracht vanuit hun eigen spirituele verbinding in willen zetten voor de vervulling van hun leven.

Vragen die we allemaal wel kennen als het leven ons van de sokkel heeft getrokken

Als we onverwachts worden gescheiden van diegene die ons dierbaar zijn

Er niet meer bijhoren omdat we niet meer nodig zijn


Een psychologische, energetische en spirituele ontdekkingsreis naar de bron van jouw Goddelijke Zelf.

Waarin je leert je te verbinden met de levengevende energie die in alles aanwezig is.

Eén te zijn met de levensbron van waaruit alles gecreëerd en geheeld wordt. Eén met de levenskracht die je dagelijks voorziet van alles wat je nodig hebt voor jouw bestaan hier op aarde.

Die volmaakte levensenergie zit al in jou. Als je dat eens gaat realiseren, dat jij zelf die levenskracht bent. Hoe voel je je dan en hoe ziet je leven er dan uit?

In deze training the Voices of Light ga je daar achter komen. Dan ga je de codes van je leven begrijpen.

De goddelijke krachten in jezelf ontdekken waarmee je kan creëeren wat jij wilt.

Leer je vanuit je ziel te kijken naar jezelf en het leven.

Zal je zelf ervaren dat alles verbonden is en er al is.

Daarmee ga je scheppen, met de kracht van jouw verlangen, met wat je voelt branden in je hart. 

Je leert jouw intuïtie 100% te vertrouwen en je eigen heelheid te realiseren.

De kijk op jezelf en je leven komt in het licht te staan.

Oude mentale en emotionele programma's ga je doorgronden.

Wat je niet langer dient ga je voor eens en altijd uit je systeem verwijderen. 

Je leert jezelf te vergeven om in vrede en vertrouwen verder te kunnen leven. 

Leer je jezelf dagelijks af te stemmen op je goddelijke oorsprong. Op de frequentie die je gelukkig maakt en overvloed schenkt.

Die je ego uit de schaduw haalt en jouw lichttrilling opeen hogere frequentie brengt.

Die het licht van kracht, jouw spirituele kracht wakker maakt.

Spirituele kracht die je nodig hebt om meesterschap te verkrijgen over je psychische wereld. Om je dagelijkse gedachten en gevoelens te kunnen ontstijgen en je één te weten met het bewustzijn van je hogere Zelf.

Dat wordt je kompas om te spelen met de wet van aantrekking en je levensdoel en zielsmissie te vervullen. De weg vrij te maken voor het wonder van wie je wezenlijk bent. Daar in uit te blinken door je licht te leven, zodat alles in je leven op gelijke frequentie gehouden kan worden. Hiermee wordt je ambassadeur van je eigen wijsheid en een meester in manifesteren.


Want de tijd is aangebroken dat jij mag worden wat je wilt zijn en gaat stralen vanuit het volle vertrouwen dat wat je wilt creëeren echt mogelijk is omdat het er al is.Iedereen verlangt naar blijvend levensgeluk en vrijheid, dat willen we allemaal.

Samen schept een band en maakt ons sterker en met elkaar is elke lach en traan intenser.

Bevrijden wij onszelf met behulp van elkaar, hebben we meer lef om ervoor te gaan, in het diepe te springen, boven onze eigen verwachtingen uit te stijgen en ons hart te openen voor de mystieke kennis die ons zoekt om geleefd te worden.

Ook al weten we niet precies waar ons dat zal brengen.

Zeg me wie ben ik, vrouw in dit bestaan

Laat het licht op me vallen zodat ik de weg kan vinden naar de bron.

Zodat ik bij mijzelf ten rade kan gaan en ik geleid wordt naar mijn essentie.

Ik mijn innerlijk weten verankeren kan door stem te geven aan mijn vraag.

Contact kan maken met de buitenwereld door stem te geven aan wat ik weet.

 • Want onze grootste angst is niet dat we onvolmaakt zijn. Onze grootste angst is dat we mateloos krachtig zijn. Het is ons Licht, niet onze schaduw die ons het meest beangstigt" | Nelson Mandela
 • Beleef je lot op een hoger en dieper niveau zodat je jouw bestemming kan vinden
 • Daarvoor leer ik je in het Licht te leven, om de nieuwe mens die jij wilt zijn wedergeboorte te geven en zorg te dragen voor de ontwikkeling van je Licht-Lichaam. De healing die ik jou mag geven wordt geleid van boven, Hierbij word ik begeleid door mijn innerlijke gidsen k heb een helende gave in mijn handen en stem. Ik krijg op gezette tijden boodschappen voor je door als jij deze kan horen. 

 • Want ik weet hoe uitputtend het is als je Licht bijna gedoofd is, hoe het je hult in duisternis, waardoor je zelfs gaat denken dat dit je lotsbestemming is.

  Hoe je hierdoor in een overlevingsmodus komt en het onmogelijk is om te leven vanuit bezieling. Gelukkig weet je ziel je dan toch weer opnieuw in beweging te krijgen. En ga je op zoek naar datgene wat je in contact brengt met wat je nu werkelijk nodig hebt. Dit leidt je altijd weer naar de verbinding met je ware Zelf .


 • De mens wordt vaak wat hij denkt te zijn | Mahatma Ghandi


  Geloof niet al je gedachten,  raak er niet aan gehecht, want dat veroorzaakt lijden. Het verhaal dat jij jezelf vertelt is de enige manier waarop jij jezelf kan kwetsen. Allemaal zijn we de oorzaak van ons eigen lijden en daarvoor heeft een ieder zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen, alleen hoe doe je dat? Hoe kan je zelf een nieuw begin maken door anders te gaan denken waardoor je je ook anders zult gaan voelen? Samen vormen zij het krachtigste instrument voor gezondheid en geluk.


 • * Verlang je naar een zinvoller bestaan, waarbij je jezelf niet langer hoeft te verdoven?

  * Die merkt dat de accu langzaam begint leeg te lopen ondanks alle pogingen om je energieniveau hoog te houden.

  * Dat het zichtbaar begint te worden voor zowel jezelf als de buitenwereld dat wat je zo goed verborgen probeert te houden. • We gaan je herstel-biologische (stress)mechanismen in balans brengen door je musculaire spanningen en oud trauma te helen met mijn biodynamische aanpak in combinatie met kleurenpunctuur.

 • Manieren aangereikt om meesterschap te krijgen over je gezondheid en energieniveau
 • Meditaties en visualisaties voor innerlijke rust, inspiratie en concentratie
 • Methodes om gedachten aan gevaar, zorg, angst, twijfel ogenblikkelijk te neutraliseren en je te verbinden met wie je in wezen bent.

Om:

 • Thuis te komen in je lichaam, rust te vinden bij jezelf en je accu weer op te laden. 
 • Negatieve gevoelens en gedachten over jezelf en wat het leven je heeft aangedaan te transformeren
 • Inzicht te krijgen in jouw verhaal en diepste wezen waardoor je de aard der werkelijkheid kan onderkennen
 • Jouw licht te laten schijnen op het leven dat voor je ligt en de weg vrij te maken van wens naar werkelijkheid
 • Je natuurlijke identiteit op te laten bloeien omdat je datgene doet dat bij je past. 

Boeddha vertelt ons dat er vier edele waarheden over het lijden bestaan: 

* Dat er leed is

* Dat leed zijn oorzaak heeft

* Dat leed kan wijken

* Dat er een weg is die naar verlossing leidt.

Luister naar de stem binnenin wat je moet doen om voldoening bij jezelf te vinden. Die niet in de war raakt omdat je niet meer bang bent voor wat anderen van je zullen denken als jij je waarheid uitspreekt en dit laat zien in je acties. Je hebt veel meer kracht en moed in je dan je denkt.Zolang je hetzelfde blijft denken, zul je hetzelfde blijven doen. Je hoofd is het belangrijkste deel om schoon te houden zodat je in vrede en gelukkig kan leven. Want h

Zolang je hetzelfde blijft denken, zul je hetzelfde blijven doen. Je hoofd is het belangrijkste deel om schoon te houden zodat je in vrede en gelukkig kan leven. Want hAls je mentaal ergens anders bent, mis je het echte leven. Het gaat om de kunst je waarheid als vaste basis te zien en mee te gaan met de verandering van je gedachten, zodat je eerlijk kunt blijven op het moment zelf naar jezelf en de ander.

Stap uit je verhaal en ontwikkel met nieuw denken nieuwe neurale wegen in je hersenen, waardoor je geest je hersenen gaat beheren en niet andersom. Dan word je een meester van je eigen leven en hoef je jezelf geen pijn meer te doen. 

Stop jezelf te vergelijken met de ander, want geen mens is hetzelfde. Durf het wonder van wie je bent te leven dat naar dat buitengewone leven leidt. Sta jezelf niet langer in de weg, vertrouw op wie je bent en wat je allemaal in je hebt. 

De overtuigingen die jij hebt over je lichaam en jouw levensomstandigheden, bewust en onbewust, verwezenlijken zich altijd.
Fysiek ga je je vermoeidheid definitief de baas worden.

Want ik weet dat het altijd om de body-mind-soul connectie gaat en dat het lichaam schreeuwt om aandacht die je ook fysiek moet geven. Laat mijn intuïtie en handen hun gang gaan, die weten precies wat jouw lichaam nodig heeft. Je voeding ga je optimaliseren en energievreters de deur uit werken. 


Psychologisch ga je die powervrouw in jou tot leven roepen.

Die stop kan zeggen tegen die ondermijnende mindset die niet gefocust is op geluk maar op trouble shooting. Die je uitdaagt tot changing your brains en pro-actief te worden voor het leven wat jij wenst.


Spiritueel ga je groeien zodat je diepste geheimen zich kunnen onthullen voor jouw verlichting.

Zodat jij het roer weer in eigen hand kan nemen vanuit vrouwelijk leiderschap zonder daarbij egokracht op te bouwen. Spelend met alle delen van jezelf omdat je weet hoe deze nu te bedienen richting jouw focus.


Of zoals een klant van mij zei: "Helen ik wil weer even bij je komen om alle elektronen de goede kant op te duwen en om mezelf weer helemaal op te laden".


Eigenlijk wordt er nu van je gevraagd om het oude te laten waar het hoort en met nieuwe ogen naar jezelf te kijken. Om een nieuw oordeel over jezelf te vellen en je eigen schoonheid te gaan herkennen. Om het oude te transformeren en je levenskracht in balans te brengen zodat de goddelijke vonk zich via jou in vele aspecten tot uiting kan komen.

Om een daadwerkelijke verandering teweeg te brengen is het van belang om je fundament sterk te maken en vanuit evenwicht je vrouwelijk leiderschap op te nemen. Door je vanuit je hart en intuïtie te laten leiden kun je zelf gaan scheppen met de levensenergie en de creativiteit die je ter beschikking krijgt.

Bij dit proces kan ik je helpen inzicht te krijgen in jezelf en de kern van je probleem. Met deze nieuwe kennis over jezelf zal je betere keuzes kunnen maken en het leven creëren waarnaar jij verlangt.


`t Is zelfs de vraag of liefde `t lot bestuurt of `t lot de liefde | William Shakespeare

In hoeverre is je zelfbeeld, je gevoel van identiteit, je begrip van je eigenste wezen juist? Een nieuwe kijk op jezelf en je leven vraagt om mededogen voor jezelf. Die liefde is direct verbonden met je innerlijke bron van wijsheid, jouw intuïtie. Die fluisterende stem die je waarschuwt en herinnert aan je eigenste wezen.

* Hoe je bij je diepste kern kunt komen en dichter bij bewustzijn.

* Hoe je je fysieke en psychisch emotionele pijn zelf kunt helen door te realiseren dat je al heel bent.

* Hoe je jouw fundament kunt versterken

* Hoe je jezelf kunt afstemmen op jouw spirituele verbinding.

* Hoe je toegang kan krijgen tot die oerkracht die wacht op jou om optimaal ingezet te worden. Zodat je vanuit inspiratie en go with the flow kunt gaan leven en vanuit die plek actie kunt ondernemen.


Dan zal je zien dat jijzelf de creator bent van je eigen leven.


Het is van belang voor jouw levensgeluk dat jij jouw eigen potentieel beseft en deze ten volle gaat benutten. Met een sterk zelfvertrouwen zal je eerder de positieve gevolgen zien en bewerkstelligen waardoor je je potentieel ook ten volle in kan zetten. Wanneer je zwak in je schoenen staat, minder zelfvertrouwen hebt dan ben je eerder geneigd beren op de weg te zien en dingen uit de weg gaan. Waarschijnlijk zet je je volle potentieel dan niet helemaal in en hou je jezelf meer op de achtergrond.


Jouw handelen en gevoel van voldoening is van betekenis en de sleutel voor jouw geluk. Hoe jij je leven ervaart hangt in sterke mate af van hoe jij je verstand laat functioneren. Hiervoor kan je zelf verantwoordelijkheid gaan nemen als je weet hoe. Er hangt veel af van je eigen instelling en je motivatie is daarbij bepalend.

Geef jezelf nu die zorg en aandacht en ga voor jezelf kiezen. Zet jezelf op de eerste plaats en erken je behoeftes en verlangens en ga ervoor.

Pak je vrouwelijk leiderschap en weet waar je vanuit gaat en waarvoor je het doet. Dan kom je weer vooruit en kan je de energie en geluk weer uit jezelf halen en wordt je die vrouw die naar haar doel toegroeit. Afgestemd op je innerlijke leiding waardoor je mee kan surfen op de flow van de alles doordringende universele levenskracht in jou. Die je de ruimte geeft voor de rustige stilte die je lichaam en geest bezielt.

SoulTrack en de Voices of Light bied je een prachtige reis die je zal verwonderen en inspireren als jij ervoor kiest de weg van je levensdoel te gaan.

Die doelen zijn gebaseerd op je verlangens die je in vervulling wilt zien komen, verlangens die je hart en ziel vervullen. Deze ga je nu met de kracht van aantrekking zelf vervullen door zelf aan het roer te gaan staan. Het voelt misschien angstig in het begin omdat je niet weet waar dit je zal brengen. Maar juist dat schept ruimte om je te verwonderen over hoe je persoonlijk universum zichtbaar word. Door je drijfveren te volgen zal je gaan nadenken over je eigen beleving en de betekenis van het leven. Zal het je zichtbaar worden waar jij je verlangens nog dwarsboomt of juist vervult.

En dat gun ik iedereen, je kracht weer opbouwen, je leven weer terug pakken en vooruit te gaan vanuit bezieling.

Hierbij kan ik je goed helpen omdat ik hetzelfde heb doorgemaakt, chronisch vermoeid, en de worsteling maar al te goed ken om weer terug in het leven te komen zonder je aan te passen aan wat er van je verwacht wordt, maar dat nu zelf te bepalen.De energie die je nodig hebt om op te bloeien en te groeien zodat je werkelijk het roer om kunt gooien.

Jouw lichaam vraagt voortdurend om aandacht.

Om in je lichaam aanwezig te zijn. Om je lichaamssignalen in te zetten als jouw kompas. Om balans te vinden in actie en ontspanning, zodat je lichaam kan herstellen en in staat is je energieniveau op te bouwen. Energie die je nodig hebt om te kunnen voelen en denken, om je te kunnen bewegen en de leiding van je eigen leven op je te nemen. Energie die je nodig hebt om in je eigen kracht en licht te gaan staan. Om zelf het licht weer te zien en te bemerken dat je ziel nog zuiver is.

Ga jij de volledige Mens ontdekken die je bent.

Misschien kom jij dan ook uit bij jouw grote levensvraag:

Wie ben ik en wat is mijn levensdoel

Want het voelt alsof je in de donkere nacht van je ziel bent beland. Je vertrouwde zelf werkt niet meer, je lichaamsconditie is onder de maat. Alles in jou geeft aan dat het zijn grens heeft bereikt.

Alles in jou vraagt om transformatie.

Om niet langer nog richtingloos rond te dolen over de aarde. Om jezelf onvoorwaardelijk te gaan liefhebben en afscheid te nemen van wat jouw ziel niet langer dient. Om meer authenticiteit aan te brengen in je leefervaring. 


Jouw lichaam vraagt voortdurend om aandacht.

Om in je lichaam aanwezig te zijn. Om je lichaamssignalen in te zetten als jouw kompas. Om balans te vinden in actie en ontspanning, zodat je lichaam kan herstellen en in staat is je energieniveau op te bouwen. Energie die je nodig hebt om te kunnen voelen en denken, om je te kunnen bewegen en de leiding van je eigen leven op je te nemen. Energie die je nodig hebt om in je eigen kracht en licht te gaan staan. Om zelf het licht weer te zien en te bemerken dat je ziel nog zuiver is.Bewustzijn is de sleutel tot het creëren van je gewenste werkelijkheid


Verlang jij daar ook naar om op een zinvolle manier vorm te geven aan je leven?

Om ondanks al je tegenstrijdigheden een helend perspectief voor ogen te hebben?

Omdat je er klaar mee bent om geen goeie regie over je leven te hebben en het spoor af en toe bijster raakt.

Waardoor je niet meer als voorheen in vol vertrouwen jouw weg kan volgen.

Onzeker wordt en makkelijk beïnvloedbaar.

Gevangen in een web van wie je denkt te moeten zijn.

Te moeten leven volgens de normen die je van je omgeving hebt overgenomen.

Probeer je het beste ervan te maken, maar van binnen vreet het aan je dat je niet het leven leidt dat je naar je lotsbestemming brengt.


Je zit vast, maakt je zorgen, gepieker, angsten, slapeloosheid.

Je innerlijke kracht, jouw potentie ligt bedolven onder angst, schaamte, zelftwijfel en schuldgevoelens.

Je krijgt lichamelijke klachten en raakt uitgeput. Je zit in een crisis en misschien zelfs al in een burnout.

Misschien denk je dat het komt door de buitenwereld, maar het komt toch echt uit jouw eigen binnenwereld.

Tekenen dat het tijd is voor een timeshift, waarin jij de energie gaat vrijmaken om zelf weer schepper te zijn van jouw leven.

Uit ervaring weet ik dat wanneer je blijvend uit je angst en stressmodus wilt blijven, jij ook écht fysieke ondersteuning nodig hebt om je overlevingsstand uit je systeem te krijgen en een nieuwe verbonden lichaamsstand op te bouwen.

Hiervoor ga jij jouw lichaam, geest en emoties trainen zodat jij weet:

 • Hoe jij het beste kan mediteren en je geest tot rust kan brengen
 • Op welke wijze jij Jouw levenskracht kunt laten reguleren
 • Op welke manieren jij als vrouw je energie kunt vasthouden en laten circuleren
 • Hoe jij je emotionele programma kunt herprogrammeren
 • Met welke methoden jij je nieuwe geest kunt creëren en kan zorgen voor jouw nieuwe identiteit, jouw Pure Ik
 • Zodat jij vanuit je heelheid je volle potentieel kan gaan leven en deze optimaal kan benutten voor jouw levensgeluk

Op deze dag ga jij jezelf helemaal omhullen met het volle lichtspectrum van kleur. Ontdekken hoe je met kleur kunt kiezen voor een onbegrensde kijk op jezelf.

Zodat de kleuren je in de volle schijnwerpers kunnen zetten en jij je illusies kunt ontstijgen. Jouw werkelijkheid in het volle lichtspectrum uitvergroot , zodat jij in alle vrijheid gewetensvol jouw keuzes kunt gaan maken en vol vertrouwen kunt kiezen voor het realiseren van je eigen bestemming die opgeslagen ligt in je ziel.

 - Een verwendag die je oplaad met de energie van kleur. Waarbij je leert hoe je simpel energetisch voor je lichaam kunt zorgen zodat je dagelijkse je energie kunt managen en kapitein kunt blijven van jouw schip.


- Een energiedag die je focus concentreert op het bekennen van kleur zodat jij je belemmeringen op de proef kunt stellen door te luisteren naar wat de kleuren je voor waarheid vertellen.

- Een bewustwordingsdag waarbij jij jouw intuïtie gaat vermengen met je intellect, de Yin en Yang kwaliteiten in jezelf gaat verenigen zodat zij samen jouw kunnen leiden naar je onbekende innerlijke potenties.

- Een focusdag waarop jij jezelf met de kleuren die je kiest gaat laten bezielen.

Ieders Kleurencode Is Veranderlijk Maar Altijd Uniek

Ieders kleurencombinatie assisteert om helder te blijven reflecteren. 

Intuïtief kies je altijd de juiste kleuren die het sterkst met jouw energieveld resoneren.

Je kunt er op vertrouwen dat dit de kleuren zijn die jij dan op dat moment nodig hebt.

 

Ze helpen je te verbinden met je ziel en laten jouw lichtkracht stralen in de dingen die jij doet.


Hoe je dit wakker maakt in jezelf en de ander, is wat je gaat ervaren en ontwikkelen tijdens de opleiding.

Je leert de inhoud en methoden niet enkel op het mentale vlak te begrijpen, maar ook te verinnerlijken.

Zodat jij jouw eigen stijl van colour-coaching gaat ontwikkelen.

-----

De Grootste Gids Zit In Jezelf

Wie ben ik en waar ga ik naartoe zijn grote levensvragen die een ieder zich telkens weer afvraagt.

Met de kleuren van het zichtbare lichtspectrum dring je steeds dieper door tot de kern van de antwoorden van deze vragen.

Laag voor laag wordt de duisternis opgelicht en kom je tot nieuwe inzichten en waarheden.


Je helpt jezelf en anderen gericht de ommekeer te maken naar het Hogere Zelf.

Overtuigingen die niet meer dienen kunnen hierdoor makkelijker worden losgelaten.

Zo loopt iedereen met zijn/haar kernkleuren bewust het regenboogpad naar de schoonheid van hun hart en ziel en bewustzijn van hun Hogere Zelf.

--------

Want je beseft dat als jijzelf de creator bent van jouw leven, jij zelf ook aan het stuur moet staan en koers moet bepalen waarop jij wilt gaan varen. 

Dat je het alleen nog zelf helemaal moet gaan geloven, dat alles wat je wilt manifesteren ook echt mogelijk is!

Geloven dat je het kan, dat jij het waard bent, en te weten dat het er al is.

Daarin ligt jouw uitdaging en training om erop te vertrouwen, te weten dat het naar je toekomt, omdat jij wilt dat het manifest wordt.

Jouw nieuwe bewustzijn geeft je een nieuwe basis. Het geeft je de macht om dagelijks de goddelijke leiding over jezelf en je leven te kunnen nemen, een macht die inherent in jou al aanwezig is.

Om je slachtoffer gedrag los te laten en volle verantwoordelijkheid te nemen voor jouw gevoelens en gedachten, voor jouw leven.Wij bepalen onze bestemming niet zelf. Voordat wij geboren worden ligt onze bestemming als een opdracht op ons te wachten om door onszelf vervuld te worden.

Iedere ziel doet ertoe en levert zijn eigen bijdrage aan het geheel. 

Het vinden van jouw levensopdracht is een belangrijke drijfveer van je spirituele zoektocht.

Deze zoektocht begint bij de vraag Wie ben ik, waar kom ik vandaan en waar leidt mijn leven naartoe.

Als een rode draad loopt jouw bestemming door je leven.

De kwaliteiten voor het vervullen van jouw bestemming heb je in andere levens al verworven.

Dit heb je niet alleen gedaan, maar in samenwerking met zielenmaten uit je zielengroep.

Deze mensen ontmoet je keer op keer om samen te werken in het proces van bewustzijnsontwikkeling om de eenheid tussen hemel en aarde in jezelf te realiseren.

Daarin ligt jouw bestemming en daarvoor beschik jij over één uniek talent. 
Laat je meenemen naar de wereld van jouw persoonlijke energieveld, zodat je helder de essentie van je ware Zelf kunt ervaren.

Je eigen heelheid, de perfecte mens waar niets mis mee is, die in vrede is.

Die zonder oordeel kan lachen en huilen om alle activiteiten en gedachten waarmee je jouw realiteit ten goede en ten kwade hebt geschapen.

Zodat je weer de kracht voelt om er boven te gaan staan en je ware natuur te realiseren.

Verantwoordelijkheid kunt nemen voor een constructief leven met behulp van je denken, voelen en handelingen.

 • Hoe doorbreek je dan 95% van jouw onderbewuste lichaamschemie die alle negatieve herinneringen en overlevingsstrategieën heeft opgeslagen ergens in jouw lijf?
 • Hoe kan je jouw lichaamsgeheugen dat in elke cel van je lichaam zit opgeslagen als een programma bevrijden? 
 • Hoe kan je de chronische spanning waaronder jij gebukt gaat permanent van je afschudden?


Ik streef er naar de stroom van vitale energie - die geblokkeerd is door spanningen en angsten -  weer te laten doorstromen en te kanaliseren.

Zodat:


 • Jouw zelfbewustzijn, eigenliefde en zelfexpressie wordt bevordert van binnen uit
 • Je cellen haar werkzaamheden - energie en harmonie - kan verrichten
 • Je thuis komt in je eigen Licht

Hiervoor ga ik je niet alleen emotioneel, mentaal en spiritueel ondersteunen, maar ook fysiek, zodat jij:

 • Je lichaam en geest leert te ontspannen en je zelf te observeren vanuit een nieuwe staat van zijn
 • Je lichaam en geest kunt gaan bevrijden van je geconditioneerde emotionele programma
 • De gewoonte gaat doorbreken om je oude zelf te zijn
 • Jouw biologische stress mechanisme zich kan herstellen
 • Je lichaam en geest gaat conditioneren tot een nieuwe realiteit
 • Vanuit bezieling het leven gaat creëren dat jou vervult 

Om de mens die Jij bent helemaal tot leven te wekken. Zodat je gevoel van innerlijke leegte gevuld kan worden met jouw pure Ik en de levensenergie die hierdoor vrijkomt gaat gebruiken voor de creatie van jouw nieuwe leven.

k ben Helen, mijn naam vertegenwoordigt mijn talent: ik ben een healer, die ernaar streeft de stroom van vitale energie die geblokkeerd is door spanningen en angsten te laten doorstromen en te kanaliseren. Hiervoor stem ik mij af op jouw essentie om in je lichaam thuis te komen, de bron en genezer van je lichamelijke en psychische klachten. Om vanuit je kern een nieuwe balans te vinden tussen doen en zijn zodat je energieveld opnieuw in evenwicht komt. 

Sinds 1984 heb ik een praktijk voor lichaamsgerichte psychotherapie en bio-dynamisch massage. Vanaf 1991 begeleidde ik steeds meer mensen met een burn-out en stress gerelateerde klachten, waarbij mijn lichaamsgerichte aanpak goede resultaten opleverde. Toen ik in 2007 de kleurentherapie erbij begon te betrekken, kon ik ook op celniveau mijn cliënten ondersteunen.

Sinds 2008 leid ik vrouwen op tot holistisch Colourcoach zodat ook zij weten hoe zij de kracht van kleur kunnen inzetten voor heling en transformatie .

Mijn praktijk werd hierdoor gaandeweg ook een School of Light, om mensen te helpen het pad van Licht te ontsluiten. 

Therapie, coaching , healing en teaching lopen harmonisch door elkaar heen. Afhankelijk van wat jou op dat moment het meest verlichting zal brengen, daar zal het accent op komen te liggen.

Voelen wat je Denkt en Denken wat je Voelt komen in Lijn met wie Jij Bent en

gaat in Jouw Voordeel werken"


Dat je alles dan juist wel weer aan kunt en altijd zal slagen in je voortdurende vervolmaking. 

Herken jezelf in het licht van liefde, erken jezelf zoals je bent.


Na 20 Jaar praktijkervaring ben ik vanaf 2007 kleuren gaan integreren in mijn therapie en healingwerk

De boodschappen die ik doorkrijg kan ik hierdoor direct koppelen aan jouw kleurenkeuze.

Mijn kennis en (ontvangen) wijsheid vallen altijd in een holistisch therapeutisch kader, waardoor het ons beiden inzicht geeft in wat aangeraakt en gehoord wilt worden om je verder te ondersteunen in jouw transformatie proces.

Altijd zal ik jou zelf jouw kleurenkeuze laten bepalen, nooit meng ik mij daarin, ook niet als jij mij erom zou vragen.  

"Immers de grootste gids zit in jezelf en is je zieleverbinding met je innerlijke kind"

Je zal verbaasd zijn hoe makkelijk jij op deze wijze toegang krijgt tot wat diep in jouw hart en ziel verborgen zit.

Waardoor de energie weer in je gaat stromen, alle twijfel en spanning afvoeren en je meeneemt in het rijk van je oneindige bewustzijn.

Je hoeft nu niet meer lang na te denken over het vinden van antwoorden, deze komen nu beslist van binnen uit.

Een gevoel van innerlijk weten, van thuiskomen, van Zijn.


Waarschijnlijk heb je deze klok wel vaker horen luiden maar weet je niet waar de klepel hangt.

Is de wil er wel, maar weet je niet hoe je toegang kan krijgen tot die oneindige creativiteit en pure kennis.


De ziel die jij bent, die weet en is, die in vrede en harmonie is, die weet te scheppen en is altijd in een verhoogde staat van voelen en denken. Je leert om op één lijn hiermee te blijven.


In dit lichaam-geest traject ga jij jouw staat van Zijn veranderen om jouw Zelf met haar onbegrensde vermogen tot liefde weer toe te laten. Want liefde is jouw zuiver spiritueel potentieel.

STRESS HEALTH & WELLNESS COACH v

 • Zit je in de knoop met jezelf of met iets binnen je werk of relatie?
 • Voel je je niet zo lekker in je vel, heb je het gevoel dat de energie er wel is maar er niet uitkomt?
 • Is je accu leeg en krijg je steeds meer lichamelijke klachten?
 • Heb je last van je darmen, moeilijke spijsvertering, een prikkelbaar darm syndroom?
 • Zit je ademhaling te hoog en kan je deze niet meer zelf verdiepen omdat je niet kan ontspannen?
 • Begin je steeds meer te piekeren en herken je dat je gedachten je gevoel van eigenwaarde naar beneden halen? 
 • Voel je steeds vaker je angsten de kop op steken, onmachtig het te veranderen?

Je kunt jezelf helen


Over Helen: Het zijn niet alleen de vrouwen met een burn-out die bij mij komen. Ook vrouwen die het contact met zichzelf willen verdiepen, met vraagstukken zitten waarop zij inzicht willen krijgen, of omdat zij van hun lichamelijke klachten af willen. Allemaal kiezen zij voor de weg van bewustwording, healing en transformatie om zichzelf te bevrijden van dat wat hen gevangen houdt in een te klein geworden jasje. Omdat ze instinctief weten dat het tijd wordt voor een volgende stap.


Je kan kiezen voor individueel of een vrouwengroep. Dat heb ik altijd zo gedaan omdat het werken in een groep zoveel sneller gaat, je steunt elkaar omhoog. Hiervoor heb ik in het verleden verschillende workshops ontwikkeld om de kracht van vrouwen te bevrijden en het contact met hun essentie te herstellen. De bevrijdingsrite voor vrouwen heb ik doorgekregen terwijl ik aan het schrijven was. Ik kreeg het pad te zien waarlangs dit inwijdingsritueel zou moeten gaan. Een pad van 'leven, dood en wedergeboorte' dat je in stilte leidt naar de geboorte van je goddelijke identiteit, Al Dat Is, Ik Ben Die Ik Ben. Een ervaring om nooit meer te vergeten, je kunt jezelf hierna niet meer verloochenen. 


Het leven is één ontdekkingsreis van het opmerken en ervaren van de levensenergie die door je zintuigen stroomt.

Deze levensenergie stroomt van cel naar cel en draagt de energie van jouw hele wezen.

Alleen dat al te realiseren is een wonder.

De natuur heft geen muur tussen
lichaam, ziel en geest


Sta jezelf toe licht te worden zonder vooroordeel wie je zou moeten zijn.

Realiseer je dat je een holistisch wezen bent die energetisch in verbinding staat met al het andere in je omgeving en dat je daar niet los van kunt staan. 

In deze verbinding zit de sleutel voor het aanboren van je levenskracht.


De energie die je om je heen waarneemt en voelt is ook in jou, jij staat daar niet los van.

Je kunt deze universele energie zelf aanboren en zelf zorg dragen voor je hele wezen tot op celniveau.

Je hoeft alleen maar te weten hoe.


Hieronder laat ik een boodschap voor je achter die je tegelijkertijd inzicht geeft in mijn proces van zoeken naar gezondheid en vrijheid. 

Je kunt je lichaamsbewustzijn niet ontlopen, want wat de geest denkt en wat het hart voelt zit opgeslagen in een programma in onze celstructuur.


De enige momenten waarop die bevrijding, die opluchting, het inzicht kwam was in het NU. 

Dan werd de verbinding gevoeld met al het andere en konden zij hun spanningen loslaten. In die ontspanning verdiept de adem vanzelf en komt een gevoel van rust en vrede van binnenuit. Daar hoeven zij dan niets meer voor te doen, dan voelden zij zich vrij te Zijn.Bevrijding van de zielskracht van vrouwen is mijn missie
Bevrijding loopt als een rode draad door mijn leven.

Het bevrijden van de adem, van het lichaamspantser, van de geest zodat de goddelijke ziel zich aan kan kleven in jouw lichamelijke bestaan. Altijd waren het vrouwen die naar mij toekwamen, ik heb daar zelf niet voor gekozen, maar mij hierdoor laten leiden. Al die moedige sterke vrouwen, die mooie zielen die ik heb mogen begeleiden bij hun bewustwording en transformatie, hebben ook mijn leven en ziel verrijkt.


Het diepst werden wij geraakt als de zielskracht zichtbaar voelbaar werd in de ervaring zelf. Om je aandacht gericht naar binnen te leiden voor de ontvouwing van je zielsessentie heb ik de bevrijdingsrite ontwikkeld. Een rite voor vrouwen om de goddelijke kracht in jezelf en die bij de ander te (h)erkennen en terug te claimen op celniveau.


Het her-inneren van alle aspecten in je goddelijke ziel is waarom ik met Aura-Soma werk: ' Healing the time line & building your Light Body'. Aura-Soma heeft mijn interesse in de levensboom van de Kabbala gewekt. De Kabbala heeft alle uitersten in zich als één groot geheel, omdat alles in één moet zitten om één te kunnen worden met de Goddelijke oorsprong. Nu kan ik met behulp van Aura-Soma de universele mystiek en wijsheid van de Kabbala toegankelijk voor je maken op een manier die direct tot je ziel én lichaam spreekt.


Op deze manier kan ik je inleiden in de wereld van de Kabbala. Krijg je toegang tot een eindeloze schat aan universele spirituele lessen en wijsheden die niets met een godsdienstig systeem te maken heeft,  waardoor het woord God weer vrij uitgesproken kan worden. Universele kennis en wijsheid die mannen al die eeuwen voor vrouwen verboden hielden, is nu weer vrij ter beschikking voor man en vrouw, jong en oud. Een praktische gids om te groeien en te transformeren, die jouw leven en die van je omgeving verrijkt doordat jij het weer op jouw manier doorgeeft.


Tegenstand in elke situatie bevat een positief element. Het heeft mijn geduld, geloof en vertrouwen getest dat ik mezelf zou kunnen bevrijden van mijn chronische vermoeidheid en ernstige hersenkneuzing. Omdat ik zelf het pad gelopen heb, weet ik nu ook uit ervaring dat je niet moet proberen een deel te genezen, maar het geheel erbij moet betrekken.


Dat geheel begint bij de ziel, als dat je leidraad wordt kan je je oude verhaal achter je laten en een nieuw leven gaan leiden. Het is een transitie van ego naar zielsbewustzijn tot op cel niveau. Van een lineaire manier van denken naar een holistisch referentiekader dat je de kracht geeft om je bewustzijn op een hoger niveau te tillen en je dichter bij de bron brengt. Je lichaam is de tempel van miljoenen zielevonken in je cellen, daarvoor dien je goed te zorgen.


Hoe jij dit het beste kunt doen, dat ontdek je in mijn cursussen en individuele leertrajecten. Ik geef je graag die speciale aandacht om je op weg te helpen naar het verkrijgen van meer levenskracht en geluk. Wil jij zelf weer de beschikking krijgen over je vrije wil, innerlijk geluk en levenskracht om naar believen je eigen richting in te kunnen slaan? Bel me dan gerust voor een gratis kennismakingsgesprek.


Hiervoor gebruik ik mijn denken, muziek, kleur en yoga, om de goddelijke lichtenergie precies daarheen te laten stromen waar het nodig is, om mijn innerlijke energiecentra op te laden met spirituele kracht. Een kracht die voortkomt uit de kern van mijn wezen, die onvoorwaardelijke liefde heeft voor het welzijn van mijn lichaam, geest en ziel en diep respect voor het licht dat ik ben en altijd zijn zal.

------

Deze training is voor jou, wanneer jij blijvend afgestemd wilt zijn op de leiding vanuit je Hogere Zelf, wanneer je blijvend de verbinding met je Christus Zelf wilt voelen en je daardoor wilt leren laten leiden.

Wanneer je voelt dat het nu jouw tijd is om je specifieke talenten tot volle bloei te laten komen, daarmee ook zichtbaar te worden, dan daagt deze training je uit om ook daadwerkelijk vanuit je Lichtkracht te gaan leven.

Met de universele taal van het licht opent zich een nieuwe wijze van communiceren met je Ware Zelf.

Je gaat je eigen Heilige Chistus-Zelf activeren om direct toegang te krijgen tot de goddelijke vonk van je innerlijke wezensster.

Dan kan je niet meer om jezelf heen en wordt erkenning van wie je écht bent, jouw anker.

In die erkenning is je authentieke staat van zijn, de Presence van jouw 'Ik Ben' weer voelbaar aanwezig.

Dan ben je direct in het Nu en Vrij. Je oude programma's verdwenen als sneeuw voor de zon.

Je gaat deze kunst van directe verbinding met jouw Presence onder de knie krijgen om meesterschap te krijgen over je uiterlijke wereld, zodat jij afgestemd kunt blijven op je innerlijke goddelijke leiding.

-----

Deze training is het begin van een oneindige reis naar het openen van je hart voor de kracht van liefde. 

Met deze nieuwe taal - de taal van het licht - opent zich een nieuwe wijze van communiceren. Hiermee wordt direct jouw pure essentie aangeraakt. Waardoor je vanuit je diepste zielsverlangen kunt gaan creëren en manifesteren. 

Waarbij je makkelijk toegang krijgt tot je innerlijke en hogere zelf. Zodat je kan zijn wie je bent.

Je makkelijker los maken van je programma's van je verleden. 

Het gaat nu om jouw keuze en jouw kleur.

Met de nieuwe taal van het licht wordt direct jouw pure essentie aangeraakt.

Waardoor je eindelijk in jouw true pressence kunt gaan staan. 

Nu geen woorden maar daden vanuit je zijn. Vanuit je zijn in actie komen. 

Met je pure goud alles zuiveren en je pure element laten schitteren. 

------

Met deze oneindige reis laat je het licht op jouw lichtpad schijnen waardoor jouw hogere zelf in beweging kan komen.

Langs de weg van je chakra's maak je kennis met de kleuren van de regenboog. 

Een weg die de kruispunten en samensmelting van het goddelijk mannelijke en goddelijk vrouwelijke principe binnenin jezelf zichtbaar maken. 

Een weg die je direct verbindt met je kwaliteiten en talenten.

Een weg die je aanzet tot creatie vanuit je goddelijk zelf.

In deze 10 daagse training leer je de basisbeginselen van kleur van de nieuwe taal van het licht te begrijpen.

Wie jij bent en waar jij echt naartoe op weg bent wordt direct duidelijk door de kleuren die je kiest.

En eigen te maken binnen je eigen systeem. En de systemen waarmee je nu al werkt. 

Deze basis cursus heb je nodig om je pad verder te kunnen bewandelen via de 22 lichtpaden van de tree of life van de kabbala en/of de jaartraining m.b.t. de meesters.

Healing the time line.

-----

Vertrouw je intuïtieve keuzes voor 100% ook al weet je niet precies waar je dat zal brengen.

Steeds meer mensen zullen hun universele zielskracht gaan herinneren en liefhebben.

Een blij en zorgeloos leven, dat is wat heel veel mensen hier op aarde willen creëren.

Een vereniging van het spirituele hoogtepunt en de materiële basis, dat onze verborgen mogelijkheden, onze ingeboren goddelijkheid aan het licht brengt.

Je lichaam draagt onbewust het geheim mee van het universele bewustzijn.

Wanneer jij je hiervan bewust wordt geeft dat je de sleutel tot het mysterie van je nieuwe bestaan.

De kennis van de universele lichttaal wordt ondersteund met zittende en bewegende meditaties, visualisaties, energie oefeningen, yoga en thuisopdrachten.

Je gevoel voor de kleuren van het licht zal hierna nooit meer hetzelfde zijn.

----

Being Presence in het hier en nu, dan kan de universele taal van het licht zich in jou ontvouwen. Het ontsluiert en heelt de tijdslijn van je Ziel in dit leven en ook je vorigen.

----

Ervaar je Goddelijke Zelf in the two way communication.


Vertrouw je intuïtieve keuzes voor 100% ook al weet je niet precies waar je dat zal brengen.

Je lichaam draagt onbewust het geheim mee van het universele bewustzijn.

Maak je lichaam hiervoor vrij.

Je lichaam heeft voldoende vrij stromende levensenergie nodig om echt te kunnen veranderen.


Je lichaamsbewustzijn moet mee kunnen gaan met de transformatie van je denkvermogen.

Deze holistische training maakt je enorme potentieel beschikbaar voor nieuwe wegen in je leven.


Met de universele taal van het Licht en Numerologie, meditaties en visualisaties, yoga, energie-oefeningen, ga jij je ware lichtwezen activeren.


Reserveer nu alvast je plek, want bij 12 vrouwen is de zaal vol en de belangstelling is nu al groot.

Data:  17 en 24 januari,  14 februari, 7 en 28 maart, 17 april, 9 en 29 mei, 13 en 27 juni

Tijd: 10.00 tot 17.00

Kosten: 1447.00

Plaats: Flow Plaza, centrum voor groei en ontwikkeling

Zaanenstraat 18

2022 CP Haarlem


Je denken heeft het overgenomen van je Hogere Zelf en behoud graag zijn authoriteit. Het houd je gevangen in oude overtuigingen en patronen waarin je jouw licht niet kunt laten stralen. Opgesloten in jezelf draai je veelal dezelfde rondjes in je gedachten die veelal veroordelend zijn naar jezelf en die je projecteert op de wereld om je heen. En zo houd jij niet alleen jezelf maar ook de ander gevangen in de wereld van het afgesneden Zelf, de niet perfecte wereld.


Je wilt je niet meer verloren noch eenzaam voelen. Je wilt niet meer het gevoel hebben overal alleen voor te staan. Je wilt je leven weer gaan bezielen, je bevrijden van het te klein geworden jasje. Je wilt weer vrij kunnen ademen, je creativiteit laten stromen. Je wilt nu echt in de wereld komen, jouw plek innemen op aarde, voor jezelf gaan staan en tegelijkertijd erbij horen, helemaal!

Jij wilt af van het gevoel dat jij niet goed bent, of dat je te onzeker bent, of niet slim genoeg, of ....., van die innerlijke stem die je maar de grond inboort.

Je hoeft je daar niet langer op te focussen, focus je liever op je innerlijk licht, op je goddelijke perfectie, dan gaat er een nieuwe wereld voor je open. In jezelf, én daardoor ook daar buiten. 

Na jarenlang zelf gezocht te hebben naar de universele essentie binnen mijzelf, heb ik mijn praktijk Pure Lifestyle nu de naam kunnen geven die daarbij voor mij echt aansluit. Pure Lifestyle | The School of Light. voor het ontwikkelen van Licht-Bewustzijn.

Een Light-school voor het ontwikkelen van Licht-Bewustzijn. Waarin je het contact met je wezenskern en je innerlijke goddelijkheid gaat herstellen, zodat je je verleden kunt laten rusten en je volledig vrij kunt zijn in je goddelijke perfectie.

Een nieuwe perceptie creëert nieuwe creaties - dat wordt je focus. Vanuit je wezenskern jouw veelkleurig licht oneindig laten stralen en datgene manifesteren waar jij en de wereld blij van worden.

In the school of Light leer je hoe jij jezelf kunt helen. Hoe je het licht van je ware Aura rondom je wezenskern - het licht van je lichtster vanuit celniveau - weer kunt laten stralen. Je leert te werken met diverse frequenties van liquid Lights, de kleuren van het Licht. Dit opent de deur naar bewustzijnsgebieden in de hogere frequenties, wat een transformerende werking heeft op je totale zijn.

Je gaat de universele taal van het licht in jezelf begrijpen en ervaren. Een taal van kleuren en getallen waardoor je ziel zich herkent weet en jij op alle niveaus volledig evenwicht ervaart. Een universele taal die je inzicht geeft in wie jij écht bent, wat jij verder wilt ontwikkelen om jouw levensdoel te vervullen.

Via de nieuwe taal van het Licht, leer je gericht te communiceren met de lichtwezens van de goddelijke wereld binnen jezelf. Je gaat ontdekken dat ook jij daar deel van uitmaakt. Je leert je hogere macht in te schakelen om jezelf in het hier en nu als een uniek centrum van Licht te kunnen implementeren. Je ontdekt hoe je nu in staat bent om meesterschap te krijgen over jezelf en je wereld.

Het goud van je wezenskern kan nu dieper indalen en zijn ware grondbestemming vinden. Een veilige bodem waarop jij je voeten in vertrouwen kunt gaan neerzetten. Eenmaal op jouw gouden plek kan jezelf je grootste levensvervulling creëren in de wereld.

Spelenderwijs ontwikkel jij je licht-lichaam verder en kan je nu bewust vanuit je Hogere Zelf jouw talenten in zetten voor je missie.

In The School of Light krijgt je ziel weer een stem waarmee jij jouw boodschap aan de wereld kan overbrengen.

Manifesteren met de kracht van liefde en in service zijn voor het Goddelijke Licht, dat onlosmakelijk verbonden is met wie jij wezenlijk bent: Licht dat via verschillende golflengtes, frequenties uitzend en ontvangt.
Door tegenstand en disharmonie in je leven kan je verwijderd zijn geraakt van jouw licht: de ziel die je in wezen bent, was en altijd zal zijn. Toch bevat deze tegenstand, de disharmonie een positief element: het biedt je de kans om jezelf te ontwikkelen en te helen.


Deze heling begint bij het openen van je ziel, het ontdekken van wat het is dat nooit verandert. Want van nature ben je al volmaakt.


Hierdoor was ik in staat om het gemis van onvoorwaardelijke liefde in mijzelf te vervullen, mijn depressies zonder medicatie te overwinnen, mijn ernstige hersenkneuzing en chronische vermoeidheid op natuurlijke wijze te helen.

Als ik het kan kan jij dat ook! Dan kan jij ook die helende lichtkracht in jezelf wakker maken. Kan jij zelf de spirituele kracht om boven jezelf uit te stijgen grijpen. Kan jij ook je zelf-saboterende levenspatronen doorzien en loslaten door jezelf en de ander te vergeven en weer lief te hebben. Want als jij dat niet doet wie dan wel?


Met deze niet indringende methode leer jij zowel lichaam, geest als ziel  

aan te spreken voor persoonlijke groei en spirituele bewustwording. 

Je krijgt een instrument om je gedachten, gevoelens en gedrag in harmonie te brengen.

Wat je helpt om eerlijk te zijn naar jezelf om dat wat je innerlijk verkiest te weten. 


Kleur bewustzijn is een geheugensteuntje om je bewust te worden

van je potentieel en deze te verwezenlijken.

Kleuren weerspiegelen jouw innerlijk Licht als hele mens.


Deze opleiding leert je gebruik te maken van je intuïtie.

Een opleiding die met niets anders is te vergelijken.

Het is voeding voor je ziel en bezield je leven.


De universele taal van kleur geeft toegang tot je universele intelligentie.

Je wordt een meester van je innerlijke wereld en een waarnemer van energie.

Je brengt jezelf in contact met het spirituele wezen van iedereen.

Dit vormt jou tot holistisch colour coach.

 Prachtig te combineren met andere vormen van coaching

 en lichaamsgerichte therapieën.

Lichtwerkers een baken te bieden tijdens hun overgangsperiode tussen oude en nieuwe geloofssystemen.Daarvoor nodig ik je uit om via de kleuren met open hart naar je nee's te kijken, naar je reden van schaamte, gevoel van ontoereikendheid, angsten en destructiviteit. Om je erachter te laten komen dat dit alles is gebaseerd op een beeld die jij van de realiteit hebt gemaakt. Wanneer je het beeld hebt gevonden en deze zowel emotioneel ald vertandelijk hebt begrepen kan je het vervolgens loslaten. Dit is wat ik bedoel met bevrijding van binnenuit, immers je bent hetzelf die op basis van jouw aannames en gevangenis van 


verbinden met je hogere bewustzijn en het laten stromen van je innerlijke goddelijke levensvonk.

Hun bron, hun oorspronkelijke zelf, hun hogere zelf konden ze daarna niet meer verloochenen, dit gaf hen een nieuwe visie over zichzelf en de wereld waarin ze leven.

vervolgens in sneltreinvaart plaatsvond.

Ik heb dit keer op keer gezien en er zijn wonderen gebeurt.

Vrouwen die op latere leeftijd of na meerdere miskramen toch nog hun eerste kind kregen.

Die zich durfden los te maken uit slechte relaties.

Hun baan durfden op te zeggen om een nieuwe weg in te slaan.

Die hun passie vonden en volgden.

Die hun schuchterheid inruilde voor het podium.

Die leerden voor zichzelf te zorgen en voor zichzelf op te komen en last but least eindelijk in zichzelf begonnen te geloven.

Zoveel mooie nieuwe levens die ontplooiden doordat uitgeputte vrouwen zich durfden over te geven aan hun burn-out proces en gingen vertrouwen op de helende kracht van de universele intelligentie, de bron van alles.

Mijn trajecten werden doeltreffender en korter. Binnen drie tot 6 maanden staan de meesten weer herboren te stralen in hun eigen kracht.

Natuurlijk zijn er ook vrouwen die er wat langer tijd voor nodig hebben, daarvoor is altijd ook de ruimte.

Maar iedere vrouw gaat elke keer blij met een kleurrijk nieuw ankertje naar huis waaraan zij veel houvast hebben.

Kleuren zijn dan wel niet het doel maar wel een krachtig middel om in te zetten bij transformatie trajecten.


Het werken met de universele taal en energie van kleuren opent direct de wereld van je ziel, waardoor je dagelijkse denken overgenomen wordt door de wijsheid vanuit je hart.

Door de hogere lichtfrequenties van de kleuren en de liquid lights van de producten die ik in het energieveld aanbreng om je aura op te schonen en je op te laden met hogere lichtfrequenties brengt het je vanzelf dieper in je lichaam en tegelijkertijd tilt het je op naar een hogere dimensie, waarin je thuiskomt in de lichtheid van je bestaan.

Daar hoef je eigenlijk niets voor te doen, want het was er al, alleen heb je de steen die ervoor lag weggehaald, waardoor je hart weer bevrijd is om licht en liefde en nieuwe informatie te ontvangen.

Ontvankelijk zijn is een vrouwelijke eigenschap die hierdoor weer meer aandacht krijgt. Als jij weer goed kan ontvangen dan kan je veel meer ontvangen dan wat je ooit voor mogelijk had gehouden.

Ontvangen is dan wel een vrouwelijke eigenschap, maar ik zie dat de meeste vrouwen het zijn verleerd en dat halen ze nu weer op.

Want ontvangen is noodzakelijk om nieuwe informatie tot in alle lagen van je zijn tot je te kunnen nemen en je hierdoor te laten transformeren. Ook hier hoef je niet meer te doen dan enkel je te ontspannen, maar dat ontdek en leer je wel als je kiest voor dit transformatie traject.

Ontkiem je zielenbewustzijn met professionele ondersteuning zodat je weer leert te vertrouwen op de wijsheid die je voelt in je hart. 

Weten wie je écht bent creéert direct een shift in je denken. De realisatie dat waar naar jij zocht, altijd al aanwezig is geweest!  

Dat jij als ziel al heel en compleet bent en altijd al bent geweest. Een bekrachtiging ook van je talenten die je diep van binnen al wel wist, alleen niet helemaal durfde te vertrouwen.


Wil jij je vleugels uitslaan en nu echt een nieuwe toekomst tegemoet gaan, bel dan voor een gratis oriënterend gesprek om erachter te komen of dit transformatie traject passend is voor wat jou zoekt.Hoe zou het zijn als jij met jouw energie het tij zou kunnen keren en bij zou kunnen dragen aan een betere toekomst.

In dit traject gaat het jou lukken het tij te keren. Opent zich in jou een hernieuwde visie op jouw vraag dat je helpt te onthechten en tevens vleugels geeft voor nieuwe vergezichten. 

Jij zelf kunt nu met verlicht bewustzijn dat een lichtbaken is voor jezelf en anderen.

Vanuit je innerlijk oog begrijp je de tekenen op de weg van het lijden en hoe jij vanuit je hart het kan transformeren tot die van vreugde.


- Volg je hart, volg je levensenergie waarheen het wilt gaan en laat je verwonderen door de schoonheid van het leven.

- Geloof in jouw uniciteit en draag jouw steentje bij met je gaven, dat is het avontuur van de ziel.

- Wil jij je vleugels uitslaan en nu echt een nieuwe toekomst tegemoet gaan, bel dan voor een gratis oriënterend gesprek om erachter te komen of dit transformatie traject passend is voor wat jou zoekt.


Ik ben van mening dat bewustwording en zuivering van onbewuste patronen, die altijd op beelden en gemaakte conclusies zijn gebaseerd, noodzakelijk is voor spiritueel leven. Anders kan de zoektocht naar het hogere een toevluchtsoord worden om het 'lagere' deel van onze persoonlijkheid uit de weg te gaan.

Alleen door acceptatie van je negatieve patronen, van dat 'lagere' deel van je persoonlijkheid, kan je het beeld waaraan jij nog steeds wilt voldoen doorzien en loslaten.


Want juist het willen voldoen aan een beeld van jezelf die jij jezelf ooit hebt opgelegd hou je jezelf in die staat van zijn die dat beeld ooit creëerde. En dat beeld maakt van jezelf de tiran, die koste wat het kost vast houdt aan zijn ideaalbeeld waaraan jij nooit kan voldoen. Hierdoor blijf je jezelf deepdown altijd een mislukkeling voelen, niet goed genoeg,  of je probeert deze te verbergen door deze te projecteren op je omgeving. Vaak is een persoonlijke crisis hierop gebaseerd, dat je onmogelijk je geidealiseerde zelf kan zijn, waardoor al jale gevoel van zelfwaarde en zelfvertrouwen wegvalt en je wanhopig achter blijft. je kan jezelf geen illusies meer voorhouden, je kan niet meer pretenderen dat dat je volmaakt bent, maar alleen nog maat toegeven dat je niet je geidealiseerde zelf bent.

Het heeft alle kracht aan je innerlijke kern onttrokken en nu sta je daar zwak en verward met de vraag wie ben ik werkelijk.

Daar gaan we mee bezig om de discreapantie tussen je echte en onechte zelf op te losen. Om je te bevrijden van die innerlijke strijd en je intuitie de ruimte geven en opnieuw je gevoelns te gaan vertrouwen en je verstandelijke vermogens opnieuw te durven vertrouwenAls je de scade kunt zien en erkeenneen die dir heeft aangrricht kan je het van je afschudden De kracgt van zelfveractiging is vernietigend en ligt vaak ten grondslag aan je angsten en depressies


Hou op jezelf nog langer te straffen, die haat tegen jezelf te richten of deze op andeen af te wwentelen. zie dit alles in het volle licht en transformeer het naar het licht want ook in je negativiteit zit je goddelijkheid.
Het is beter om je te ontslaan van je illusies als jij je wilt bevrijden van je angsten. Want deze zijn gebaseers op een valse logica waaraan je je koppig vasthoud en je weerhoud om in de diepte van je eigen ziel te kijken.


'lager' deel in onszelf hebben, dat je je negativitieve patronen 

 

Op onverklaarbaer wijzer kun je niet veranderen wat je wilt veranderen, blijf je jezelf in de negatiece spiraal herhalen zonder een duidelijke reden.

niet meer mee kan stromen in harmonie  heeft gebaseert zijn, vormen je ervaringen en indrukken bepaalde beelden die je persoonlijkheid tot conclusies maakt. Na 20 Jaar praktijkervaring ben ik vanaf 2007 kleuren gaan integreren in mijn healingwerk met de bio-dynamische behandelingen en therapeutische sessies.

Via jouw kleurenkeuze kan ik je gericht ondersteunen, omdat ik nu de boodschappen die ik doorkrijg direct kan koppelen aan jouw kleurenkeuze.

Mijn kennis en (ontvangen) wijsheid valt altijd in een holistisch therapeutisch kader, waardoor het ons beiden inzicht geeft in wat aangeraakt en gehoord wilt worden om je verder te ondersteunen in jouw transformatie proces.

Altijd zal ik jou zelf jouw kleurenkeuze laten bepalen, nooit meng ik mij daarin, ook niet als jij mij erom zou vragen.  

"Immers de grootste gids zit in jezelf en is je zieleverbinding met je innerlijke kind"

Je zal verbaasd zijn hoe makkelijk jij op deze wijze toegang krijgt tot wat diep in jouw ziel verborgen zit.

Hoe de energie weer door de informatie van de kleurenfrequenties in je gaat stromen, alle twijfel en spanning afvoert en je meeneemt in het rijk van je oneindige bewustzijn.

Je hoeft nu niet meer lang na te denken over het vinden van antwoorden, deze komen nu beslist van binnen uit. Een gevoel van innerlijk weten, van thuiskomen, van Zijn.

basis van je vraag, beginnen we met een openhartig gesprek op alle lagen van je Zijn, waarin er zowel aandacht is voor je lichaam als wat er om gaat in je geest en ziel. 

Wij laten ons beiden ondersteunen en inspireren door je intuïtieve kleurenkeuze. Want dit geeft je een spiegel om te kunnen kijken in je ziel, om erachter te komen wat wezenlijk van belang is voor jou.

- Wat zijn de kenmerken die jouw levenshouding en levenswijze kleur geven? 

- Wat kleurt jouw potentieel die jij wilt inzetten voor het behalen van jouw levensdoel?

- Waar zit jouw grootste uitdaging om te overwinnen, zodat jouw unieke talent tot expressie kan komen?

Met behulp van jouw kleurenmatrix kunnen we gericht werken aan het helen van je tijdslijn en aan het tot stand brengen van een verticale verbinding, zodat je doelgericht kan leven voor de vervulling van jouw hogere bestemming.

Dat je bevrijd van je emotioneel gekleurde opvattingen die het grotere in jou niet toelieten. Waardoor je nu wel in staat bent om het hart van je wezen uit te drukken. Om jouw persoonlijkheid door jouw geestelijke wil te laten bevestigen en vertrouwen te geven. Waardoor je uit de weg kunt ruimen wat je niet langer van nut is en zelfs de humor kan zien in elke situatie terwijl je standvastig blijft.


Het is aan jou om daar nu naar te luisteren. Om de boodschappen ervan te begrijpen, zodat jij jouw weg kunt volgen. Om je missie te verduidelijken en te gaan vervullen, want dat zal jouw leven en die van anderen verrijken


-Ontgrendel de toegang tot je ware vermogen van wie je denkt dat je bent en wat mogelijk is.

- Ontdek hoe jouw realiteit verschuift door het onderlinge verbonden veld van kleureninformatie.

- Laat je verrassen door wat jij waarneemt in jezelf en zet intentioneel van daaruit je gewenste realiteit.

- Alles komt zichtbaar voor je in verbinding te staan en geeft zicht op de meest geschikte beweging die jij kunt maken voor jezelf. 

De kleuren geven je nieuwe richting en houvast om trouw te blijven aan je eigen zielesignatuur.

- Dit geeft je een leidraad om je onderbewuste gedachten en emoties te doorzien die de controle over je autonome zenuwstelsel hebben.

- Zodat je deze kan de-activeren en veranderingen leert te programmeren die voortkomen uit je zielsverlangen.

-Dat je open stelt voor het nieuwe leven, nieuwe kansen.

- Je aanstuurt om je uitdagingen aan te gaan en deze te overwinnen.

- Om gerichte intuïtieve keuzes te maken op weg naar zelfrealisatie.Een Nieuw Bewustzijn voor een Nieuwe Toekomst"
BEKEN KLEUR EN BOOR JE EIGEN VERMOGEN VAN TRANSFORMATIE AAN


Ik kan je helpen bij het volgende om in je kracht te komen:

 • Helen van je fysieke en/of psychische trauma's 
 • Herstellen van je burn-out of chronisch vermoeidheid 
 • Leiderschap te krijgen over je eigen leven.

Ik geloof dat iedereen zijn eigen lichtbron kan aanboren en dat dit de ultieme helende kracht is die er bestaat. Als ik praat over het licht, dan refereer ik aan het oneindige licht, de universele intelligentie, de bron van alles. Iedereen die ik ontmoet zie ik als een afspiegeling daarvan, als een volmaakte schoonheid op zichzelf. Daar .hoeft helemaal niets aan verandert te worden, alleen de vermommende omhulling eraf halen.

Gaande weg mijn carrière werd ik mij ervan bewust dat alle vrouwen die bij mij in de praktijk kwamen, zich wilden bevrijden van hun afgescheiden zelf-bewustzijn. Dat hun klachten werden veroorzaakt doordat ze in de illusie van scheiding leefden, van het opgesloten voelen in zichzelf.

Vrouwen die met levensvragen zitten, die echte verbinding zoeken met zichzelf. Die uit hun bekende patronen willen stappen, maar niet weten hoe. Vrouwen die verlangen naar meer zelfvertrouwen en daadkracht met het doel de kwaliteit van hun leven te verbeteren en er meer uit willen halen.

Allemaal kozen zij voor de weg van bewustwording, heling en transformatie. Instinctief wisten ze dat het tijd werd voor een volgende stap. Tijd om zichzelf te bevrijden van datgene wat hen onbewust gevangen hield in oude patronen die hen niet meer dienden. Tijd om uit te komen voor wie zij écht Zijn. Vrijheid!

Maar hoe bereik je die vrijheid? 

Ik heb al doende geleerd dat ik alleen maar écht vrij ben in het hier en nu. Toen ik vanuit dit perspectief ben gaan leven, zag ik mijn wereld en die om mij heen in de goede richting veranderen. Daarom weet ik dat jij dit ook kan ervaren.

Ik zie het als mijn missie om je te ondersteunen bij het vinden en integreren van dit levenselixer:

Vrijheid van Zijn - Jouw Zielekracht - Jouw Pure Ik - Nu


Gaande weg mijn carrière werd ik mij ervan bewust dat alle vrouwen die bij mij in de praktijk kwamen, zich wilden bevrijden. Niet enkel van hun burnout, hun angsten, spanningen en onzekerheid.

Vragen rondom zingeving, als wie ben ik, waar toe ben ik op weg, waar leef ik voor, bleven aan hen knagen.

Ze voelden zich ergens vast zitten maar wisten niet het knooppunt te vinden om het te ontwarren. Ze voelden zich ergens geamputeerd, omdat ze niet hun volle potentieel leefden, niet gelukkig bleven met hun behaalde successen.

Ze zochten naar meer energie, naar inspiratie, naar fysieke en geestelijke voeding, naar iets wat hun nieuw leven zou inblazen.

Vrouwen die met levensvragen zitten, die echte verbinding zoeken met zichzelf. Die uit hun bekende patronen willen stappen, maar niet weten hoe. Vrouwen die verlangen naar meer zelfvertrouwen en daadkracht met het doel de kwaliteit van hun leven te verbeteren en er meer uit willen halen.

Allemaal kozen zij voor de weg van bewustwording, heling en transformatie. Instinctief wisten ze dat het tijd werd voor een volgende stap. Tijd om zichzelf te bevrijden van datgene wat hen onbewust gevangen hield in oude patronen die hen niet meer dienden. Tijd om uit te komen voor wie zij écht Zijn. Vrijheid!

Maar hoe bereik je die vrijheid? 
Vitaliseer en uplift je energie levels zodat je de energie krijgt om:

 • De kracht in jezelf te bevrijden en te herinneren wie je écht bent
 • Je wilskracht weer kunt inzetten om je nieuwe doelen te bereiken
 • om te gaan doen wat bij jou past
 • om te gaan staan voor wie je bent
 • De controle over jouw leven kan nemen
 • Jezelf te bevrijden van datgene wat je niet meer langer bent
 • Zelf de leiding te geven aan jouw levensomstandigheden
 • Je om weet te gaan met je angsten, stress en/of burn-out • Ben jij het zat om stress en angst nog langer de motor te laten zijn van jouw leven? 
 • Om je nog langer te laten bepalen door ideeën van hoe je zou moeten leven en wie je behoort te zijn?
 • Zou jij je leven wel willen veranderen maar je weet niet hoe en waar je de energie hiervoor vandaan zou moet halen?

De oorzaak van je angsten, stress en onzekerheid ligt in het programma van niet geïntegreerde emoties van je kindertijd. Dit heeft je geconditioneerd tot wie jij denkt dat je bent.Maar je bent meer dan dat!


Tijdens stressmomenten word je niet geïntegreerde emotionele programma geactiveerd. Hoe langer dat duurt, hoe gekker je ervan wordt.

 • Altijd dezelfde situatie waarin je beland
 • Elke keer teleurgesteld in mensen
 • Uitgeblust en gefrustreerd met jezelf

 Waar je last van hebt komt niet door de ander, het komt niet van buitenaf maar van binnen uit.

Als je dit onveranderd laat, blijft deze emotionele inprenting vanuit je onderbewustzijn jouw gedachten en jouw fysieke reacties aansturen en bevestigen.En dan opeens gaat je licht uit.

Opgebrand, je kan niet meer verder, wat nu!


BREAKTHROUGH 


Is jouw grens bereikt, perfect, dan is dit jouw juiste moment om de shift te maken.

Om je mentale en emotionele staat in harmonie te brengen

Je oude identiteit achter je te laten en te gaan staan voor de Mens die Jij Bent.


Daar kan ik je bij helpen doordat ik je ben voorgegaan!


Door los te laten, te ontspannen en je zelf in een nieuwe staat van zijn te brengen.

Makkelijker gezegd dan gedaan. Daarom bied ik je mijn ondersteuning aan, zodat je weet hoe je het op eigen kracht kunt doen.Met simpele basisprincipes en praktische handvatten:


 • Je energieniveau dagelijks optimaliseren 
 • Je angst, onzekerheid en het gemaal in je hoofd doet ontstijgen
 • Je denken wat je voelt en voelen wat je denkt in lijn brengt met wie Jij bent
 • zodat het in jouw voordeel kan werken en jij verder kan naar de next level.
 • Je lichaamstaal en je woordgebruik voor je kunt laten werken
 • Beschikking hebt over je innerlijke kompas voor je focus en daadkracht

Signalen die je overlevingsinstinct alert maakt om te overleven. Maar doordat het een programma in je is waarover jij zelf geen controle hebt, put dit je langzaam maar zeker uit. Zowel lichamelijk als emotioneel en mentaal voel je dat je levenskracht uit je weg sijpelt en dat je leeg achterblijft.


WAT wil jij veranderen in je leven?

Wat heb jij nodig om van koers te veranderen en richting jouw gewenste situatie te kunnen gaan? 

WAT is jouw diepste wens &  WAT zou jij willen manifesteren?

HOE te veranderen, te transformeren, om daar ook te komen?

 • Jij op eigen kracht de hindernissen weg gaat nemen van je natuurlijke staat.
 • Overleven zet je in de modus vechten, vluchten of bevriezen.


  Overleven maakt ongelukkig, verdrietig, depressief en angstig, want je diepste wensen worden niet vervuld Je ziel wordt wordt niet gevoed door intellectuele kennis. Dit geeft je een gevoel van leegte, van niet vervuld zijn, niet geïnspireerd zijn. Overleven blust je levensvonk en dooft langzaam je licht. Je straalt niet meer, voelt je ellendig en bent niet meer vooruit te branden.


  Je blinde vlekken kan je niet bij jezelf zien. Zonder hulp kan je niet alle sluiers die je visie over jezelf vertroebelen verwijderen. Dat het fijn is als iemand je een heldere spiegel voorhoud en een rustmoment biedt om jouw waarheid van binnen uit te ervaren. Want dan kan uit onverwachte hoek plotselinge inzichten opkomen die een geheel nieuw licht werpen op je probleem. Inzichten die boven het probleem uitstijgen waardoor je weet wat je te doen staat. Wat je precies nodig hebt en hebt los te laten ter ondersteuning van jouw levensgeluk.