The Pearl of Great Price - Your True Nature Unveiled

A Life Changing Experience

Een Quantum Sprong, die Lichaam en Geest in Vervoering brengt.

Geef gehoor aan je roeping als jij naar het licht wilt!

Herken jij jezelf in het thema van blijven hangen in je ontwikkeling, dat je niet meer echt leeft maar wordt geleefd?

Zou jij het leven weer willen vieren en je passie willen voelen in elke cel van je lichaam?

Kom uit je comfortzone. Verzamel je kracht en geef gehoor aan je roeping.

Nieuwe deuren zullen voor je open gaan zodra jij stapt in de diepte van het onbekende. 

Dan kan het avontuur voor jou gaan beginnen.

Je gaat jezelf unpluggen van de programma's die je meedraagt in je DNA structuur, je mind en je ego.

Je pakt je moed en toverzwaard en overwint de draken van je schaduw.

In het oog van de orkaan van alle emoties, leer jij als onthechte toeschouwer getuige te blijven.

Je voelt hoe je weer opveert van de val uit het paradijs door je hart te volgen.

Je hersteld de verbinding met de Goddelijke kracht. 

Wetend dat dit voortaan je baken zal zijn waarop jij je kunt afstemmen.

Deze levenskracht van het universum geeft je weer vleugels en de wijsheid anderen te dienen.


Now is the time to wake Up

De kracht van een rite is dat je het met elkaar doet en beleeft.

Je komt dezelfde initiaties tegen als je durft te springen voor het leven, durft te sterven om opnieuw te worden geboren.

Een wedergeboorte die de warmte van je hartstocht weer doet voelen en je liefde aanzet toe te geven aan je diepste verlangens.

Deze rite geeft een gevoel van extase welke voorbij gaat aan woorden, wat een bevrijding. 

Een rite waarbij je een heroÏsche transformatie van bewustzijn ondergaat. Dit valt hierna niet meer te verloochenen.

'Het grote levensmysterie vind je in jezelf als jij spirit jou laat vinden'.

De kracht van het nieuwe begin

De rites vinden plaats in een veilige besloten ruimte. Dit houdt in dat we ons vier dagen en een avond hiervoor afzonderen. Hiervoor huur ik een passende ruimte in NL waar we écht helemaal privé zijn. Eten en overnachting doen we dus daar.

It is a call from your true nature

Vooraf aan de rite hebben wij eerst een privé afspraak om elkaar nader te leren kennen en duidelijkheid te krijgen of deze rite passend is voor de weg die jij hebt te gaan.

Thuiskomen in de wereld

Na afloop ben je een open bloem en de vraag komt dan wat ga jij dan vanuit je passie doen?

Je spiritualiteit, jouw potentieel heeft natuurlijk alleen maar echt waarde als je het op aarde ook vorm kunt geven. 

Welke stappen ga je daarvoor zetten en welke acties ondernemen om jouw droomleven te verwezenlijken?


Om de vaart er goed in te houden komen wij als werkgroep 1x per maand hiervoor bijeen. Zo hou je elkaar scherp en je bent gewaarborgd van opbouwende feedback. 

Daarnaast 1x per maand individueel, zodat jij ook persoonlijke aandacht krijgt om jezelf goed een spiegel te kunnen laten voorhouden die je ondersteunt om je eigen kleur te blijven bekennen. 


De opdrachten die hieruit voortkomen verwerk je in je plan van aanpak en deel je weer met je groep. Op deze manier sta je er niet alleen voor en wie weet welke samenwerkingsvormen eruit voortkomen?  

Een vrouwen netwerk voor je leven.