arrow_drop_up arrow_drop_down

The School of Light

Reawaken the Light within & express your spiritual potential

Visie van de School of Light

Wij bepalen onze bestemming niet zelf. Voordat wij geboren worden ligt onze bestemming als een opdracht op ons te wachten om door onszelf vervuld te worden.

Iedere ziel doet ertoe en levert zijn eigen bijdrage aan het geheel. 

Het vinden van jouw levensopdracht is een belangrijke drijfveer van je spirituele zoektocht.

Deze zoektocht begint bij de vraag Wie ben ik, waar kom ik vandaan en waar leidt mijn leven naartoe.

Als een rode draad loopt jouw bestemming door je leven.

De kwaliteiten voor het vervullen van jouw bestemming heb je in andere levens al verworven.

Dit heb je niet alleen gedaan, maar in samenwerking met zielenmaten uit je zielengroep.

Deze mensen ontmoet je keer op keer, om samen te werken in het proces van bewustzijnsontwikkeling om de eenheid van hemel en aarde te realiseren.

Daarin ligt jouw bestemming en daarvoor beschik jij over één uniek talent. 

Waar staat Pure Lifestyle voor

Pure Lifestyle betekent het individueel terug verbinden (latijn: religaren) met jouw ziel, de universele energie, de heelheid, het licht van alles wat is!

Om vanuit je Ware Ik het kanaal te zijn voor de lichtbron die zowel je spirituele als je psychische en fysieke lichaam aanraakt en doorgrondt met licht en liefde.

Om uit de schaduw van je ego te kunnen stappen, en als perfecte ziel bewust te kunnen leven in de duale wereld met jouw talent.

Hiervoor ga jij je concentreren op het realiseren van eenheid in jezelf en bij alles wat je doet.

Jouw ziel, je wezenster is de bron van het leven zelf en maakt deel uit van jouw blauwdruk.

Deze kan je voelen in je diepere wezenskern in het gebied boven je navel. Daar ligt de dimensie van je eeuwige essentie, de ziel die je bent, was en altijd zal zijn.

Grond je oerkracht

De disharmonie die je ervaart in je leven, verstoort het gebied van je Hara. Hierdoor trekt het lichtveld in je wezenskern zich terug waardoor donkere wolken van energie zich daar zijn gaan opstapelen.

Als gevolg daarvan kan de verdere indaling van je wezenskern niet verder toegelaten worden in je fysieke wereld en dooft het licht van de ster die je bent, jouw zonnetje. Je licht kan niet meer naar buiten komen en je verliest het contact met je wezenskern waardoor je niet in staat bent om in je Presence te gaan staan.

Daardoor heb je het gevoel alsof je zweeft, dat je er niet helemaal bent. Het gouden kompas van je eenheidsbewustzijn is zoek geraakt en al doende ontwikkel je een eigen kompas vanuit jouw silver mindcontrol.

Maar er is gelukkig altijd nog hoop, iets in jou blijft verlangen naar het licht, naar je wezensster, de goddelijke vonk binnen jezelf.

Wanneer ben jij goed genoeg om te mogen Zijn wie je wezenlijk bent?

Stop die gedachten, die innerlijke stem die jou het gevoel geeft dat jij niet goed bent, die jou onzeker maakt en het idee geeft dat jij niet slim genoeg bent om...

Je hoeft je daar niet langer op te focussen, focus je liever op je innerlijk licht, op je goddelijke perfectie, dan gaat er een nieuwe wereld voor je open. In jezelf én daardoor ook buiten. 

Een nieuwe perceptie creëert nieuwe creaties - dat wordt je focus.

Durf de schepper te zijn van je eigen leven en lot! Manifesteer jouw talent waar jij en de wereld blij van worden. Laat vanuit je wezenskern jouw veelkleurig licht oneindig stralen. 

In the School of Light leer je hoe jij jezelf kunt helen en met jouw licht jouw dromen kan gaan realiseren.

Hiervoor dien je het licht van je ware Aura rondom je wezenskern - het licht van je lichtster vanuit celniveau - weer te versterken, zodat je weer durft te stralen. Je leert te werken met diverse frequenties van liquid Lights, die je ondersteunen om de deur te openen naar bewustzijnsgebieden in de hogere frequenties.

Dat zal je ondersteunen om je ermee te leren verbinden en te vertrouwen op de steun vanuit de spirituele lichtdimensie. Hierdoor kan het goud van je wezenskern dieper indalen en zijn ware grondbestemming vinden.

Dit geeft je die veilige bodem waarop jij je voeten in vertrouwen kunt gaan neerzetten. Om vanuit je gouden plek je grootste levensvervulling zelf te gaan creëren en je geluk te delen met anderen. Dit geeft je de controle terug over je zelf en jouw leven.

We gebruiken cookies