Unitive Body Psycho Therapy

Geef Jezelf aan de Ruimte van de Aarde

Direct Awareness into Yourself

Unitieve therapie beweegt je naar Eenheid

Unitive Body Psychotherapy, ontwikkelt doorJay Stattmann, was en is nog steeds een nieuwe integratieve benadering van de gehele mens die de splitsing tussen een spirituele en psychologische benadering van de mens overstijgt.

Wanneer jij jezelf leert te bezien vanuit een liefdevolle non duale zijnsbewustzijn, kan je ruimhartiger jezelf doorzien en vrijer ademen. Deze basishouding geeft je de ruimte om jezelf los te maken van je dwingende karakter die je psyche creëert over jouw werkelijkheid.

Je wordt je bewust van de dimensie die al in je vrij en 'verlicht' is. Je leert te vertrouwen in je spirituele aard en te gronden in de blauwdruk van je Vrije zelf.

In (je) Zijn ben je vrij, vind je rust, vind je de rijkdom, de wortel van je Geluk. Vanuit zijn kan je het leven creëren waarin jij vrij blijft, waarbij jouw geest helder en je lichaam open en levendig blijft.

Een leven waarin jij je vrij voelt in verbondenheid en je niet meer tot aanspanning laat verleiden. Waarbij jij vrij kunt blijven van ongezonde stress en je creativiteit kan focussen voor jouw levensvervulling.

Om jezelf dit te herinneren heb je een verlichtingspad nodig. 

Soul Track een Pad van Verlichting

Een ontdekkingsreis naar je diepste waarden en het bevrijden van je passie. Een pad waar je de kracht van loslaten en overgave gaat ontdekken. Waar je leert jezelf niet meer weg te geven of terug te trekken uit contact. Een pad van aanwezig Zijn, in vrijheid jezelf gevend in relaties.

Meditatie en lichaamswerk zal onderdeel uitmaken voor het verkrijgen van meesterschap over je gedachten, gevoelens en het luisteren naar de taal van je lichaam. Dit is belangrijk om nieuw creatief gedrag te ontwikkelen en vrij te Zijn in verbondenheid.

Het is fijn als je een vertrouwenspersoon hebt die je hierbij kan ondersteunen. Het is heerlijk om je gevoelens en gedachten eens vrijuit tegen iemand te kunnen uiten zonder dat jij jezelf veroordelend zit gade te slaan. 

Je ziet jezelf in de spiegel van de ander. Het is daarom belangrijk dat iemand jouw verborgen Zijnskwaliteiten aan het licht weet te brengen, want alleen daar ligt de bevrijding van jezelf en de herinnering aan je Ware Zelf. 

In mijn aanpak leg ik de focus op zelfonderzoek en zelfacceptatie. Daarvoor moedig ik je aan om jezelf te bevrijden van wie jij denkt te zijn en de authentieke stem van jouw hart te volgen.

Ik ben als jong volwassene een half jaar opgenomen geweest vanwege een eetstoornis (anorexia nervosa). Toen ik op gewicht was en uit de kliniek kwam voelde ik dat het eigenlijke proces en werk nog moest beginnen en ging in therapie bij Helen Poolman. Zij was mijn redding in die tijd. Ze heeft mij geholpen om op een diep niveau contact te maken met mijzelf en mezelf weer terug te vinden. Het was een hele reis naar binnen waarin zij mij met heel veel liefde, geduld en acceptatie begeleid heeft. Haar werk en begeleiding kenmerkt zich vooral door een goede afstemming, sterke intuïtie, helderheid en wijsheid. Ik heb het gevoel gehad dat alles altijd aanwezig mocht zijn en ze bood mij zoveel veiligheid en omhulling dat ik naar de meest pijnlijke plekken in mezelf durfde te kijken. Joannah.

Joanna Duregger