var piwik_site_id = 508; function getPiwikSiteId() { return piwik_site_id; } var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(['setCustomDimension', 1, 'page']); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik-1.imu.nl/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', getPiwikSiteId()]); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })(); -->

Page content

Opleidingsstructuur

Aura-Soma® Level 1

AURA-SOMA® Level 1 klik hier

Duur: 4 dagen
Omschrijving: In dit eerste gedeelte ontdek je de wereld van kleuren binnen Aura-Soma. Je leert de universele taal van kleur in de Aura-Soma flessen te begrijpen en hoe deze verschillende kanten in jezelf en je leven reflecteren. Je leert hoe je met behulp van dit kleuren systeem jezelf en de ander kan spiegelen en ondersteunen. Het is elke keer weer een bijzondere en mooie ervaring om meerdere dagen in het energieveld van de kleurenflessen aanwezig te zijn. De energie trillingen van de natuurlijke kleuren resoneren in je energieveld en raken je op zielsniveau. De kleuren die je kiest ondersteunen je om de verbinding tussen lichaam, geest en ziel te kunnen herstellen. De kleuren  maken je bewust van je volle potentieel, je positieve eigenschappen en de richting waarin jij je verder wilt ontwikkelen. Je goddelijke kern, je verbinding met de kosmos wordt weer wakker gemaakt en een nieuwe realiteit binnen jezelf komt tot leven. De kleuren dagen je uit om je zielskwaliteiten te omarmen. Tijdens level 1 maak je kennis met de kleureninformatie van het uitgebreide Chakrasysteem, de rescues, de nieuwe tijdsflessen en die van de Meesters en de Aartsengelen. Allemaal ondersteunen zij je individuatieproces, je proces van ontwikkeling, met alle opgaven en valkuilen van dien. Je krijgt een prachtig kleurensysteem in handen om inzicht te krijgen in jezelf en je levensweg. Na afloop kan je het studie materiaal downloaden vanuit de backoffice.

Verdieping en oefendagen om de kunst van holistisch coaching met Aura-Soma te ontwikkelen. Tijdens deze twee losse dagen zal er vanuit verschillende niveaus dieper op een kleur worden ingegaan aan de hand van een thema. Ervarend leren staat hierbij centraal. Meditatie en het leren geven van consulten zal uitgebreid aan de orde komen.

Aura-Soma® Level 2

AURA-SOMA® Level 2 klik hier
Duur: 4 dagen
Omschrijving: In level 2 ontdek je hoe jouw kleurencode je missie en levensdoel ondersteunt door de tijd heen. Welke gaven heb jij daarvoor meegekregen en welke talenten heb je hiervoor ontwikkeld? Het komt allemaal aan het licht door de ontdekking van de boodschappen van je intuïtief gekozen kleuren. Je leert dit op 5 niveaus te bekijken tijdens het oefenen van de consulten. Energetisch, symbolisch, emotioneel, mentaal, en spiritueel. Verder gaan we de tijdslijn van je ontwikkeling verder onderzoeken door de getallen erbij te betrekken die op je flessenkeuze staan. Hieruit ontstaat een matrix waardoor je de samenhangende gegevens van de kleurenkeuze  op een systematische en overzichtelijke wijze kunt inzien. Dit geeft de kern van de boodschap weer en de context waaruit deze voortgekomen is. Een tipje van de sluier in tijd wordt opgetild, waardoor je gaat begrijpen waarom je de kleuren gekozen hebt op dit moment in de tijd ter ondersteuning van je ontwikkeling. Je leert de numerologische betekenis van kleurenkeuzes in hun opbouw te begrijpen wat je nog meer nieuwe inzichten geeft in hoe je met  kleureninformatie kan werken. In level 2 onderzoeken we ook de relatie tussen Aura-Soma en andere wijsheidstradities. Deze oude inspiratiebronnen  die verwijzen naar het geheel dat we ten allen tijde zijn, wordt aan de hand van  de heilige drie-eenheid zichtbaar gemaakt. De raakvlakken met Astrologie, Ayurveda en de wereld van edelstenen en kristallen worden kort behandelt. Level 2 geeft je heel veel extra informatie om vanuit meerdere invalshoeken je consulten te kunnen verdiepen. Al deze informatie staat uitgebreid beschreven in een dik werkboek. Een prachtig naslagwerk waar je veel aan zult hebben. Level 2 geeft je ook een uitbreiding van de taal en boodschappen van kleur.

Na het voltooien van Level 1 en Level 2, is het mogelijk je te registeren als practitioner.

Verplichte verdieping en oefendagen om de kunst van holistisch coaching met Aura-Soma te ontwikkelen. Tijdens deze twee losse dagen zal er vanuit verschillende niveaus dieper worden ingegaan op de matrix in de kleuren en kleurenkeuze. De toepassing van je matrix en alles wat je tot nu toe geleerd hebt ga je deze dagen oefenen aan de hand van het geven van consulten aan elkaar. Ervarend leren staat ook hierbij centraal. Meditatie en het leren geven van consulten zal uitgebreid aan de orde komen. Tijdens deze dagen zal ook gespreksvoering, oefeningen, visualisatie en meditatie centraal staan.

Aura-Soma Personal Presentation Skills

Personal Presentation Skills – PPS klik hier
Duur: 18 uur

Omschrijving: Je leert jezelf te presenteren met Aura-Soma. Tijdens deze training ga je de stof van level 1 en 2 integreren en onderzoek je jouw motivatie voor dit kleurensysteem. Wat is jouw drijfveer en op welke manier wil jij jouw werk met Aura-Soma tot uitdrukking laten komen. Om de beurt oefen je voor de groep hoe jij jezelf met Aura-Soma op originele wijze kan presenteren. Prachtig om te zien hoe tegelijkertijd jouw talenten en gaven hierdoor zichtbaar worden. Een mooie voorbereiding voor het aantrekken van nieuwe klanten en het verbeteren van je PR. Een echte aanrader om Aura-Soma in jezelf te verdiepen.

Verplichte verdieping en oefendagen waarin we dieper ingaan op de betekenis van onze archetypische lessen, je heen -en terugreis cyclus. Wat is de ondersteuning en impact van de meesters en aartsengelen in je transformatieproces. Een belangrijke voorbereiding op level 3 om Aura-Soma met de Levensboom te kunnen verbinden.

Aura-Soma® Level 3

AURA-SOMA® Level 3 klik hier
Duur: 4 dagen 

Omschrijving: In level 3 komt het Aura-Soma kleuren systeem zichtbaar aan de grond. Je ontdekt de samenhang van de Levensboom met de heen -en terugreis van de Tarot en de Equilibrium flessen. Fascinerend om te zien en te bemerken hoe de flessen op de Levensboom met jezelf en je dagelijks leven verbonden zijn. Maak kennis met de Levensboom van de Kabbalah en ontdek hoe de universele taal van kleur hiermee een diepere betekenis krijgt. Ik Ben kan nu indalen.

Verplichte verdieping en oefendagen Tijdens deze dagen zal gespreksvoering, oefeningen, visualisatie en meditatie centraal staan, gebaseerd op de gouden draad die door je kleurenrangschikking op de Levensboom zichtbaar zijn geworden.

Aura-Soma Level 4

AURA-SOMA® Level 4
Omschrijving: Level 4 omvat alleen zelfstudie. Voor level 4 dien je vragen vanuit Asiact schriftelijk te beantwoorden van in totaal 5000 woorden. Je dient een bewijs van 36 uur studie in consultatievaardigheden of anatomie & fysiologie te kunnen laten zien. Vervolgens lever je 50 consultatieverslagen in, waarmee je in level 1 al begonnen bent. (een aantal dienen opeenvolgend te zijn van 1 client) Alles wordt nagekeken door de Aura-Soma Academy England.

Na het behalen van level 4 is het mogelijk je te registeren als

Aura-Some Colour Care Consultant