Page content

Bevrijdingsrite Voor Vrouwen

 

 

Bevrijdingsrite Voor Vrouwen

 The Dance of Body & Soul

Drie jaar heb ik gezocht naar een vorm waarin vrouwen de natuurlijke cyclus van Leven-Dood-Leven op celniveau kunnen ervaren, om hun instinctieve potentiële kracht terug te claimen en hun blauwdruk van de oorspronkelijke schepping te herinneren.

In 1997 kwam het als een gedicht bij mij binnen en zag ik de vorm waarlangs het moest gebeuren. Hieronder kun je lezen wat ik destijds heb opgeschreven. Op basis daarvan heb ik mijn bevrijdingsrite voor vrouwen ontwikkeld. Indien dit je raakt of nieuwsgierig maakt, kan je plaats nemen voor een gratis kennismakingsavond in de open vrouwencirkel die ik hiervoor speciaal organiseer.

Dan kan je erachter komen of jouw ziel, niet je ego, er klaar voor is om deze rite te ondergaan. Want het vereist moed om deze sprong in het diepe te wagen, om los te laten met heel je hart, niet wetende waar je uit zal komen. Het grote levensmysterie vind je in jezelf. 

Mijn gedicht:

Mysteriën ontvouwend

De ziel van vrouwen naakt aanschouwend

Ontembaar verlangen naar de diepte van de aarde

En de oneindigheid van het heelal

Ontkleed mij zodat mijn innerlijke schoonheid zich kan openbaren

En ik kan zijn Vrije Vrouw

 

Wij aanschouwen het Mysterie in jou

Getuige van de wijze waarop jij je bevrijdt van jouw identiteit

Allen aanwezig in de afdaling naar de essentie van jouw bestaan

Reflecteren wij jouw zijn

Daar aanschouwen wij hoe uit het niets

Onze persoonlijke en universele essentie zich ontvouwt

Openbaring van wat eeuwenoud in onze genen aanwezig is

 

Wij dragen het Mysterie in jou

 In onthechting van dit bestaan, dragen wij jouw lichaam en ware aard van zijn

Doodservaring voert je de leegte binnen

Daar leggen wij jou neer, in het totale niets

Afscheid van dit bestaan

Je kanaal geopend voor de verbinding met de bron van essentie

Een belichaamde aanwezigheid als zuiver bestaan

Met dit universele bewustzijn beweeg je jezelf opnieuw naar het leven op aarde

Wetend welk pad nu te gaan.

 

Wij baren het Mysterie in jou

Wij bereiden ons voor op jouw geboorte

Vanuit je oorsprong ontstaat de impuls tot wedergeboorte

En doet je bewegen door het geboortekanaal

Voortbewogen mede door de levende ‘poort’ gevormd door de lichamen van je zusters

Zich spiegelend aan elkaar ontvouwt zich in herkenning de Psyché van de vrouw

De kern van onze ziel

Diep verbonden met elkaar zijn wij één met het mysterie van het bestaan

Haar licht en liefde, haar totale zijn

Universele essentie

Waarheid van alle tijden.

Riten zijn ontwikkeld om wie wij in wezen zijn vrij te laten, zodat we de overgang naar een uiteindelijke transformatie, de ene staat van zijn naar de andere bewust kunnen maken. De rite zelf is een vrijgeleide, de weg die je gaat is voorgeschreven en leid je naar een nieuwe werkelijkheid; je universele essentie.

Het geeft je de vrijheid daar te gaan waar je anders niet zou komen. Een ontstijging van de dagelijkse realiteit. Tijdens de rite treed je een nieuw terrein binnen van jezelf, waarin je een natuurlijke grond voor jouw bestaan ontgint die verder gaat dan de normale inzichten van ego en identiteit.

Wie jij bent in die vrijheid van zijn, ontvouwt zich tijdens de rite. Het is een pad van vrijheid, zijn met wat er is, het leven hierin totaal toelatend.

Vanuit ontspanning, overgave en vertrouwen blijf je in tegenwoordigheid van geest aanwezig tijdens je helende reis. Met respect en liefde ontsluier jij jezelf en verbind jij jezelf met het goddelijke.

Je maakt jezelf vrij waardoor je ziel zich kan realiseren in heel je doen en laten; de basis van spirituele genezing. Zonder jezelf erin te verliezen, opent dit nieuwe bewustzijnsniveaus waarin je ervaart dat je mens zijn in wezen een goddelijk zijn is.

 

Gratis éénmalige informatieve open vrouwencirkels (Aanmelding vooraf verplicht)

Data: wo.av 15 november, ma.av 27 nov, do.av 7 december, di.av 12 december

Tijd: 19.30 – 21.30 uur

Adres: Speerstraat 15 Amsterdam

 

Data Bevrijdingsrite: woensdagavond 27 december tm 30 december 2017

De rite worden gedaan in een besloten ruimte. Dit houdt in dat we ons drie dagen en een avond afzonderen voor dit gebeuren. Hiervoor huur ik een passende ruimte in NL waar we écht helemaal privé zijn. Eten en overnachting doen we dus daar. 

Vooraf aan de rite hebben wij eerst een privé afspraak om elkaar nader te leren kennen en om duidelijkheid te krijgen over je motivatie voor deze rite. Omdat het een intens proces is waarbij diepe emoties vrijkomen, moet je hiervoor wel klaar zijn.

De groep bestaat minimaal uit 8 en maximaal uit 12 vrouwen.

Na afloop wordt je niet aan je lot overgelaten, want The Dance of Body & Soul gaat zich nu uitwerken in alle facetten van jezelf en in je leven.

Om je hierbij te begeleiden heb ik een negen maanden durende training ontwikkeld om je nieuwe realiteit bewust te blijven, je nieuwe energie te handhaven en te handelen in lijn met wie je bent.

Hiervoor komen we maandelijks één dag bij elkaar.

De keuze voor deelname staat je vrij.

Klik hier om contact op te nemen en klik hier voor de agenda.