Page content

Ontdek de Matrix, de magie van de kleurencode.

De Matrix, de kleurencode door de tijd, leert je de magie van de kleurenkeuze kennen voor hen die ernaar zoeken.

De matrix

We weten dat de volgorde waarin je de flessen kiest heel belangrijk is. Wanneer we naar de verbinding gaan kijken tussen de kleuren en de nummers van de flessen komen we uit bij de matrix. De matrix ligt verborgen in het patroon van de getallen van je gekozen flessen en ontvouwt prachtig het pad waarlangs jouw ziel zich ontwikkeld. Door te kijken naar de som van de getallen van verleden, heden en toekomst, kan je de ontwikkeling van je ziel gaan begrijpen vanuit het perspectief van de eeuwigheid.

We dragen deze drie levende werelden van verleden, heden en toekomst in ons. Door je hiervan bewust te worden krijg je zoveel meer inzicht in het verloop van je proces en die van je cliënten. Dit geeft extra steun om je levensweg bewust verder te gaan. De toegang hiertoe geeft de grote arcana van de Aura-Soma tarot die ons verwijzen naar de heen-en terugreis.

De volgende dag gaan we kijken naar de drie universele principes. Binnen Aura-Soma zijn deze prachtig uiteengezet met de drie zes-puntige sterren, die we punt voor punt zullen gaan doornemen. De ster die tevoorschijn komt uit je matrixgetal, kent zijn eigen cyclus. We kijken welk universele principe er in ieders matrix besloten ligt en in welke fase van de cyclus jij je bevind. Hierdoor krijg je inzicht in de cyclus van jouw kleurencode. Tevens wordt hierdoor duidelijk welke Aartsengel je hierbij ondersteund.

Het werken met de matrix geeft een belangrijke verdieping aan je consulten omdat het snel het grotere plaatje zichtbaar maakt waarbinnen het verhaal zich afspeelt in de tijd. Ik raad iedereen aan om de matrix te gaan betrekken in het consult. Dit begint een steeds grotere rol te krijgen in de consulten en ontwikkelingen binnen Aura-Soma en het verteld zoveel meer dan enkel de kleuren alleen.

Dit is een 2-daagse training die je kan volgen als je deze niet voldoende hebt gekregen in je opleiding.

Het werken met de matrix geeft een belangrijke verdieping aan je consulten met AURA-SOMA®.

  • Geen snel antwoord wat niets oplost, maar exacte ondersteuning voor je eigen proces van ontwikkeling.
  • In één oogopslag een panorama vieuw die het onnoembare zichtbaar maakt.
  • Inzicht in de blauwdruk van de ontwikkeling van je ziel.
  • Elk aspect van je kwaliteiten wordt geraakt en welke uitdaging je aan wilt aangaan en tevens capabel voor bent.
  • Het maakt de essentie zichtbaar van de paden die je hiervoor te lopen hebt.
  • Inzicht in de universele patronen van je levensweg en welke stappen je het beste kan nemen, gezien de uitkomst van je matrix.
  • Helderheid over welke Aartsengelen je hier bij  ondersteunen.
  • Concrete inzichten, advies en handvatten om verder mee aan de slag te gaan.

Data: 11 en 12 april 2017

Tijden: 10.00 tot 17.00 uur

Kosten: 125.00 euro

Aanmelding klik hier